Actueel

Wat speelt er in de bouw-, infra en vastgoedwereld? Wat zijn trends? Wat is het laatste nieuws over KPE lab? U leest het allemaal in KPE Nieuws. Wilt u niets missen? Abonneer u dan (gratis) op de nieuwsbrief van KPE Bouw & Infra of KPE Vastgoed via onderstaande knop.

Categorie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Bekijk alles
0 van de 100
“Geen proefballonnetjes, maar structurele maatregelen”

“Geen proefballonnetjes, maar structurele maatregelen”

KPE Vastgoed
Datum bericht
4/10/22

Miljoenennota en gevolgen voor de vastgoedsector

Tijdens Prinsjesdag werd de Miljoenennota gepresenteerd door het kabinet. Wat hebben de begrotingsplannen voor gevolgen voor de vastgoedsector? Karel van Soest, mede-eigenaar van Dirkx Van Soest Taxaties & Advies (Venlo, Venray, Eindhoven) bekeek voor KPE Vastgoed de plannen voor het komende jaar.

“Prima zaak”

Een in het oog springende maatregel is de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,4 procent voor kopers die de woning niet zelf gaan bewonen. “Ik vind dat een prima zaak”, zegt Van Soest. “Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar ik ben van mening dat hierdoor de woningmarkt voor een deel stabiliseert. Hoe hoger de overdrachtsbelasting, hoe beter zeg ik wel eens. Het bedrag dat de koper kan uitgeven aan het huis daalt hierdoor. De verkoper zal zijn verkoopprijs dus moeten aanpassen. Het is een efficiënt middel dat de overheid nu inzet om weer tot realistische verkoopprijzen te komen. Een gedifferentieerd tarief, zoals een lage overdrachtsbelasting voor starters, helpt om meer ruimte te creëren voor starters en doorstromers op de koopwoningmarkt.”

Hypotheekrenteaftrek

Overigens vindt Van Soest dat de overheid in de afgelopen jaren een kans heeft laten liggen toen de hypotheekrente historisch laag was. “Wat mij betreft, was dit het ideale moment geweest om de hypotheekrenteaftrek sneller af te schaffen. Ook dat brengt de markt meer in evenwicht.” Ondanks de stijgende rente en hoge energieprijzen verwacht Van Soest niet dat het aanbod van koopwoningen de komende tijd zal afnemen. “Op korte termijn bepaalt dit enorm de markt. Latente verkopers denken het is ‘nu of nooit’, straks koopt niemand meer. Dus het aanbod zal zeker niet afnemen, ook al stijgt de hypotheekrente.”  

Proefballonnetjes
Heeft Van Soest vertrouwen in de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd en betrekking hebben op de vastgoedsector? “Ik ben benieuwd naar structurele maatregelen. Te vaak zijn het proefballonnetjes. Dat is op zich niet erg, maar regelmatig blijft het daar dan bij. Je moet de woningmarkt over een langere periode dan 10 jaar durven te bekijken en daarop beleid maken. Een sterkere rol voor woningcorporaties vind ik een goede zet. Laten we vooral niet blijven hangen bij die paar woningcorporaties waar het niet goed is gegaan. Over het algemeen worden de huurders beter bediend door een woningcorporatie dan door bijvoorbeeld investeringsfondsen zoals het Amerikaanse Blackstone. Bij die partijen staat niet het belang van de huurder voorop, maar dat van de investeerders.” 

Verdere maatregelen:

 • De vastgoedportefeuille doorgeven aan de volgende generatie via de voordelige Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan straks niet meer.
 • Er komt mogelijk een hogere belasting op de winst die beleggers maken op panden die ze kopen, opknappen en verkopen. 
 • De woningbouw krijgt vanaf 2023 tien jaar lang 100 miljoen euro. Dit geld wordt vrijgemaakt voor de Woningbouwimpuls. 
 • Vanaf 2023 versobert het kabinet de leegwaarderatio. De korting op de WOZ-waarde bij een verhuurd pand vervalt zelfs helemaal bij verhuur aan familie. Door een hogere WOZ-waarde zal de belastingdruk bij verhuurde woningen in box 3 flink toenemen.
 • Ook wordt volgend jaar verplicht dat een kantoor dat groter is dan 100 m2 over een energielabel C moet beschikken. Wanneer een kantoor (nog) niet voldoet aan deze eis, mag het niet meer als kantoor gebruikt of verhuurd worden. Vastgoedbeleggers worden zo gestimuleerd om panden te (gaan) verduurzamen.
Makelaardij- / taxatieleer
Ruim 68.000 voetbalvelden aan bebouwd terrein erbij

Ruim 68.000 voetbalvelden aan bebouwd terrein erbij

KPE Vastgoed
Datum bericht
14/9/22

Periode 2000 - 2017

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Ter vergelijking: dat zijn in totaal 68.400 voetbalvelden of iets minder dan de oppervlakte van Texel. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Nieuwe gebruiksfunctie

In 2017 was ruim de helft van de oppervlakte van Nederland (54 procent) in gebruik als agrarisch terrein. Nederland bestaat verder voor 19 procent uit water en voor 13 procent uit bebouwing (verkeersterrein, bebouwd terrein en semi-bebouwd terrein). Bos, natuurlijk terrein en recreatieterrein vormen de rest van het areaal. Tussen 2000 en 2017 wijzigde het gebruik van 100.000 hectare bodem, ruim 2 procent van de totale oppervlakte van Nederland. Voor het overgrote deel ging het om agrarisch terrein: 91.000 hectare kreeg een ander gebruiksdoel. Ook 5.300 hectare bouwterrein kreeg een nieuwe gebruiksfunctie. Het areaal bebouwd terrein breidde het meest uit. Het gaat vooral om woongebied (26.000 hectare erbij) en bedrijventerrein (17.000 hectare).

Randstad
In 2017 was 501.000 hectare van het Nederlands grondgebied in gebruik voor wonen, werken en infrastructuur. Zeven jaar eerder was dit nog 449.000 hectare. Van de 52.000 hectare bebouwde ruimte die er in de periode 2000–2017 bij is gekomen, ligt het grootste deel (37 procent) in de Randstadprovincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Woongebieden
In de periode 2000 en 2017 is in alle provincies het aandeel woongebied gegroeid. De grootste groei vond plaats in gemeenten met VINEX-wijken. In de Randstadprovincies nam de oppervlakte woongebied het meest toe. Zo nam het areaal woongebied in Flevoland toe met een kwart. Almere kende de sterkste uitbreiding van het woonareaal in deze provincie (33 procent). In Utrecht en Zuid-Holland was de toename iets minder dan 14 procent. In de Zuid-Hollandse gemeenten Pijnacker-Nootdorp (73 procent), Barendrecht (63 procent) en Lansingerland (57 procent) groeide de woonoppervlakte het sterkst van alle Nederlandse gemeenten. In Utrecht zorgden met name Houten (40 procent) en de gemeente Utrecht (30 procent) voor groei. 

Bedrijventerreinen
Tussen 2000 en 2017 is vooral in Zuid-Holland en Noord-Brabant meer ruimte ingenomen door bedrijventerreinen, en dan vooral in gemeenten met grote havens. In Rotterdam kwam er 1.200 hectare aan bedrijventerrein bij, vooral door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. In andere gemeenten met havens groeiden bedrijventerrein ook fors, met name in Amsterdam (444 hectare) en Moerdijk (284 hectare). Ook in Venlo (261 hectare) en in Haarlemmermeer bij Schiphol is de toename relatief groot (253 hectare).

Makelaardij- / taxatieleer
KPE in Beeld - Paul Simons

KPE in Beeld - Paul Simons

KPE Groep
Datum bericht
8/9/22

Vandaag spreken we met Paul Simons over zijn functie, drijfveer en werkresultaten.

Wat is jouw functie binnen KPE? 

Senior Projectmanager. Ik ga naar bedrijven toe om ofwel de opleiding, training of coaching als project te organiseren. Ofwel om te kijken wat wij als KPE voor het bedrijf kunnen betekenen om dit later te vertalen in een onderwijskundige aanpak. 

Kun je iets meer vertellen over je achtergrond, wat heb je gedaan voordat je bij KPE bent begonnen?

Ik heb economie gestudeerd en had een bijbaantje op mijn 18e bij KPE. Hier deed ik eigenlijk van alles, van materialen naar cursussen brengen tot klappers vullen. Inmiddels ben ik al 20 jaar lang werkzaam bij KPE en heb ik stappen gemaakt binnen de organisatie waardoor ik ben gegroeid tot de rol van Senior Projectmanager.

Wat is jouw drijfveer voor het werk dat je doet?

Uiteindelijk is mijn drijfveer om te zorgen dat zowel de opdrachtgever als de deelnemers van een training of cursus tevreden terugkijken op het behaalde resultaat en kijken naar een volgende stap die ze kunnen maken. Ik heb het liefste dat ik de verbinding houd met een organisatie.

Wat is een hoogtepunt in je carrière bij KPE? 

Ik vind het gaaf dat ik de organisatie heb zien groeien naar de organisatie dat het tot heden is. We zijn nog steeds met een jonge groep collega’s actief die ook allemaal echt plezier hebben in wat zij doen.

Wat maakt deze functie leuk voor je?

Wat ik vooral leuk vind is om naar de verschillende opdrachtgevers toe te gaan. Iedereen is anders en door met de opdrachtgevers in gesprek te gaan, kunnen we een ontwikkeltraject aanbieden. Een tevreden klant is voor mij het belangrijkste. Ik vind het superleuk binnen deze organisatie en ben blij dat ik onderdeel ben van dit team.

Hegeman Bouw & Infra wint Mestreechter Geis Award 2022

Hegeman Bouw & Infra wint Mestreechter Geis Award 2022

KPE Bouw & Infra
Datum bericht
26/8/22

Hegeman Bouw & Infra is donderdag 25 augustus tot winnaar uitgeroepen van de Mestreechter Geis Award 2022. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Unaniem

De jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, moest dit jaar een keuze maken uit zes genomineerden: Aelmans Adviesgroep, de gemeente Rotterdam, Hegeman Bouw & Infra, Koopmans Bouwgroep, Kuijpers en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. “Het was ook dit jaar niet gemakkelijk om een winnaar te kiezen”, vertelt Bastiaens. “Het waren allemaal mooie projecten, maar Hegeman Bouw & Infra sprong eruit. Een winnaar met een mooie cultuur qua leren. Waar je vaak ziet dat opleidingstrajecten vanuit het management worden geïnitieerd, staat bij Hegeman de individuele ontwikkelbehoefte van de medewerkers voorop. Invulling geven aan de wens van de medewerker. Er is echt sprake van bottom-up. Verder hebben ze veel aandacht voor de praktische vertaalslag van de lesstof. De transfer dus van het geleerde naar de praktijk. Tot slot ziet Hegeman een opleiding niet als een eenmalig iets. Een individuele opleiding maakt onderdeel uit van een groter geheel. Ze hanteren een systematische interdisciplinaire aanpak. De opleiding ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’ is daar een mooi voorbeeld van. Als jury waren we het er unaniem over eens dat dit de terechte winnaar is van de Mestreechter Geis Award 2022.”

Algemeen directeur KPE Groep, Ron Koenen, is blij met deze mooie winnaar. “Het is van belang dat we continu stimuleren dat bedrijven blijven investeren in hun medewerkers en jong talent. Zeker in deze tijd waar de arbeidsmarkt enorm onder druk staat. Een groot compliment aan Hegeman Bouw & Infra is op zijn plaats, maar wat mij betreft zijn alle genomineerden een winnaar.”

Erkenning

Hegeman Bouw & Infra met vestigingen in Nijverdal en Amersfoort werd de opvolger van Jongen in Landgraaf die de prijs voor het laatst in 2019 won. Door corona kon de prijs in 2020 en 2021 niet uitgereikt worden. Algemeen directeur Hegeman Bouw & Infra, Willem van der Linde, nam samen met HR Adviseur Linthe Jansen de prijs in ontvangst. Van der Linde benadrukte dat deze prijs voor alle medewerkers van Hegeman was. Hij noemde het een erkenning voor hun werk op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Op de vraag waar de award een plekje zou krijgen, kwam er gelijk uit: “Daar waar iedere medewerker hem kan zien, in de kantine van ons bedrijf.

Replica

De winnaar ontving als prijs een replica van de Mestreechter Geis (Maastrichtse geest). Dit bronzen beeld van 1.30 m hoog staat op het pleintje bij de bekende Stokstraat in Maastricht. Het beeld werd door de in Haarlem geboren kunstenaar Mari Andriessen gemaakt en op 20 mei 1962 onthuld. De Mestreechter Geis is een speels, charmant, zwierig en bourgondisch figuur. Ingrediënten die de KPE Groep ook gebruikt bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van al hun persoonsgerichte leerinterventies binnen de bouw- en vastgoedsector.

Algemeen directeur Willem van der Linde ontvangt de award uit handen van de voorzitter van de jury, Theo Bastiaens.
Young Professional Vastgoed en summercourse Antwerpen

Young Professional Vastgoed en summercourse Antwerpen

KPE Vastgoed
Datum bericht
30/8/22

Schrijf snel in. Nog maar een paar plekken vrij. 

De komende tijd heeft KPE Vastgoed de start van de leergang Young Professional Vastgoed en de summercourse Antwerpen op het programma staan. Voor zowel de leergang als de summercourse zijn nog maar een paar plekken beschikbaar. 

Young Professional Vastgoed

Op 10 november start weer een leergang Young Professional Vastgoed van KPE. Een kort en krachtig programma voor jonge vastgoedprofessionals dat zich richt op alle elementen die nodig zijn om de stakeholders binnen hun vastgoedportefeuille op een positieve manier te beïnvloeden. Communicatie met de opdrachtgever, vertrouwen krijgen en gezag uitstralen, presenteren, besluitvorming en vergadertechnieken, conflictstijlen en onderhandelen zijn thema’s die in de leergang aan bod komen. Het doel van deze opleiding is om na afloop nog beter zelfstandig sturing en leiding te geven aan de stakeholders die betrokken zijn bij de vastgoedprojecten. In totaal omvat de leergang vijf lesdagen die duren van 14.00 tot 20.00 uur inclusief een diner. Ook krijgt iedere deelnemer een individueel coachgesprek.

Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf dus snel in.

Direct aanmelden

Heb je nog vragen over de leergang Young Professional Vastgoed? Neem dan contact op met Paul Simons (06 5208 6692 of p.simons@kpe.nl).

Summercourse Antwerpen

In juni jongstleden organiseerde KPE Vastgoed de summercourse Antwerpen. Deze driedaagse studiereis viel bij de deelnemers goed in de smaak. “Een prima combinatie van theorie, praktijk en vrijetijd”, was een veelgehoorde waardering. Mede hierdoor heeft KPE besloten om van 14 tot en met 16 september nog een keer af te reizen naar de Belgische havenstad. Deze summercourse is door VastgoedCert en NRVT geaccrediteerd voor 20 PE-studiepunten. Het mooie aan deze studiereis is dat de noodzakelijke theorie voor deze PE-punten wordt gekoppeld aan praktijkbezoeken. Zo wordt er een bezoek gebracht aan de Antwerpse haven, het Havenhuis, het oude gedeelte van de stad, een houtskeletbouwproject in Ekeren en vertelt een Belgische makelaar over de wereld van de Belgische makelaardij. Voor deze bijzondere studiereis zijn nog maar twee plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij.  

Direct aanmelden

Makelaardij- / taxatieleer
WOZ-Congres 2022 in teken van ‘Verantwoord waarderen'

WOZ-Congres 2022 in teken van ‘Verantwoord waarderen'

KPE Vastgoed
Datum bericht
30/8/22

Gooiland Hotel Hilversum

Donderdag 29 september organiseert KPE Vastgoed in samenwerking met Ortec Finance het WOZ-Congres 2022. Dit jaar staat het congres in het teken van ‘Verantwoord waarderen’. Behalve een aantal spraakmakende sprekers bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende workshops. Kennis delen, interactie en netwerken staat deze dag centraal. Het congres zal plaatsvinden in het Gooiland Hotel Hilversum.

Workshops en lezingen

Thema van het congres is ‘Verantwoord waarderen’ en dit komt via een aantal onderwerpen binnen de workshops en lezingen aan de orde. Hoe kan Machine Learning (een breed onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie) de WOZ-taxatie ondersteunen? Welk effect heeft duurzaamheid op taxaties? Hoe pas je de btw-wetgeving toe bij een taxatie en wat moet ik weten over de informatiebeschikking in de WOZ?

Het ochtendprogramma zal bestaan uit twee sessies workshops. Per ronde bestaat er de mogelijkheid om te kiezen uit zes verschillende onderwerpen. Na de lunch staat het plenaire deel van het congres op het programma. Bekende sprekers, die hun sporen in de branche hebben verdiend, nemen u mee in de meest uiteenlopende actuele onderwerpen rond de Wet WOZ en verantwoord waarderen. 

Sprekers

Ruud Kathmann, lid managementteam van de Waarderingskamer zal zijn opwachting maken, Rob Korte, senior beleidsmedewerker VNG

Riccardo Boef, adjunct-directeur adviesbureau Thorbecke

Arjen Schep, bijzonder hoogleraar Heffingen Lokale Overheden aan de Erasmus School of Law

Deelnemen

Het WOZ-Congres is door NRVT geaccrediteerd voor zes studiepunten. Wie bij KPE deelneemt aan het studiepakket WOZ 2022 wordt automatisch uitgenodigd voor het congres omdat dit deel uitmaakt van het studieprogramma. Wie niet deelneemt aan het studiepakket WOZ 2022 kan zich aanmelden voor het congres via onderstaande button.

Bijzondere congreslocatie

Gooiland Hotel Hilversum is een internationaal bekend monument van het nieuwe bouwen. Het was het eerste gebouw in Nederland met een volledig stalen skelet. Opvallend voor die tijd zijn de geheel betegelde zijgevels. Het samenspel van zakelijke strakke lijnen en subtiele ronde vormen, vormen de contouren van het gebouw. Het initiatief voor Gooiland werd in de jaren dertig genomen. De Amsterdamse elite die in de jaren twintig en dertig buiten de stad in het Gooi was gaan wonen, miste daar de cultuur en het uitgaansleven van de stad. Architect Jan Duiker kreeg daarom in 1934 de opdracht om een hotel annex schouwburg te ontwerpen. Nadat hij het schetsontwerp in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid had voltooid, overleed hij echter. Zijn voormalige partner Bijvoet keerde terug uit Parijs en sloot samen met de weduwe Duiker het contract voor de bouw. Het gebouw werd voltooid onder leiding van Bijvoet en architect Gerrit Tuijnman. Constructeur was Jan Gerko Wiebenga. Eind juli 1936 werd het gebouw onder de naam Grand Hotel Gooiland geopend en in 1987 kreeg het de status van Rijksmonument.

Deelnemen

Het WOZ-Congres is door NRVT geaccrediteerd voor zes studiepunten. Wie bij KPE deelneemt aan het studiepakket WOZ 2022 wordt automatisch uitgenodigd voor het congres omdat dit deel uitmaakt van het studieprogramma. Wie niet deelneemt aan het studiepakket WOZ 2022 kan zich aanmelden voor het congres via onderstaande button. Deelnamekosten zijn 299 euro per persoon (ex btw).

Naar de website

Makelaardij- / taxatieleer
Mestreechter Geis Award 2022 - Aelmans Adviesgroep

Mestreechter Geis Award 2022 - Aelmans Adviesgroep

KPE Vastgoed
Datum bericht
16/8/22

Mestreechter Geis Award 2022

Genomineerde: Aelmans Adviesgroep

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is Aelmans Adviesgroepmet de ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’. De Aelmans Adviesgroep is actief sinds 1990 en wordt gevormd door vijf bedrijfsonderdelen: vastgoed, omgeving, milieu, agro en bouw. In totaal werken er 200 medewerkers.

Waardering

“Hartstikke mooi dat we zo in het zonnetje worden gezet”, is de eerste reactie van Jack Aelmans op de nominatie. “We doen veel moeite om ieder jaar weer een goed opleidingsprogramma samen te stellen. Deze nominatie zie ik dan ook als een waardering hiervoor. Voor de circa 25 medewerkers die vallen onder opleidingsvereiste PE-verplichting hebben we samen met KPE twee maatwerk studiedagen georganiseerd. Het waren tegelijkertijd twee teambuildingsdagen. Collega’s die elkaar doorgaans niet vaak zien, kregen zo de gelegenheid tot interactie en kennisuitwisseling. Met deze studiedag behaal je een deel van de PE-punten. Voor de overige punten kan iedereen individueel opleidingen of cursussen volgen bij KPE.”

Verschillende disciplines

“Maar we gaan verder dan de verplichte PE-punten”, legt Jack Aelmans uit. “Er werken zo’n 200 mensen bij ons bedrijf. Binnen de vijf bedrijfsonderdelen zijn er heel veel verschillende disciplines en expertises. Denk aan planologen, juristen, stedenbouwkundigen, geotechnisch specialisten, bodemadviseurs, asbestinventariseerders, geluidsingenieurs, architecten, bouwkundigen, rentmeesters, taxateurs, makelaars en vastgoedbeheerders. Onderling kennisen kunde delen vinden we belangrijk en onderlinge samenwerk nóg belangrijker. Met de samenwerking tussen disciplines maken we het verschil voor onze klanten. Met kennisuitwisseling streven we er daarbij niet naar om van bijvoorbeeld een rentmeester een bodemspecialist te maken, maar het is wel van grote toegevoegde waarde als je van elkaar weet wat je doet. Je schakelt dan ook sneller als je elkaar nodig hebt. Om deze kennis en kunde te delen en natuurlijk verder te ontwikkelen hebben we onze eigen Aelmans Academie in het leven geroepen. Dat geeft al aan hoe belangrijk we de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers vinden.”

De overige vijf genomineerden zijn:

• Gemeente Rotterdam met ‘Ketenbewustzijn vastgoed’

• Hegeman Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’

• Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’

• Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ 

• VolkerWessels BVGO Zuid met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’ 

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de MestreechterGeis Award 2022 bekend gemaakt.

Mestreechter Geis Award 2022 - Gemeente Rotterdam

Mestreechter Geis Award 2022 - Gemeente Rotterdam

KPE Vastgoed
Datum bericht
7/8/22

Genomineerde: Gemeente Rotterdam

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is de gemeente Rotterdam met de training ‘Ketenbewustzijn vastgoed’.

Samenwerking

“We zijn zeer vereerd”, zegt Rob Visser, manager taxaties woningen van de gemeente Rotterdam. “Een aangename verrassing en waardering voor ons opleidingsprogramma. De genomineerde training hebben we samen met KPE op maat gemaakt. In onze hele keten van bouwvergunning tot de gereedmelding werken veel verschillende disciplines. Zo zijn er de medewerkers van de afdeling BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), maar ook WOZ-gegevensbeheerders en werkvoorbereiders taxatie. Met deze training hebben we enerzijds ingespeeld op de kennis van ieder afdeling afzonderlijk en anderzijds de samenwerking onderling. Wat doet iedereen binnen zijn of haar afdeling? Welke verwachtingen zijn er naar elkaar toe? Leren, elkaar beter leren kennen en samenwerken waren de centrale thema’s.”

Langer proces

Opleiden en ontwikkelen staat hoog op de agenda bij de gemeente Rotterdam. “De gemeente biedt iedereen een goed ontwikkeltraject”, legt Rob Visser uit. “Daarnaast is het van groot belang dat iedere medewerker zijn of haar kennis zo actueel mogelijk houdt. Daarom zijn er constant interne en externe trainingen of opleidingen. De training ‘Ketenbewustzijn vastgoed’ is overigens de start van een langer proces. Na dit succesvolle begin hebben we besloten om periodiek (vaak samen met KPE) dergelijke trainingen te verzorgen.”

De overige vijf genomineerden zijn:

·      Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’

·      Hegeman Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’

·      Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’

·      Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ 

· VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de Mestreechter Geis Award 2022 bekend gemaakt.

Mestreechter Geis Award 2022: VolkersWessels Bouw & Vastgoed Zuid

Mestreechter Geis Award 2022: VolkersWessels Bouw & Vastgoed Zuid

KPE Vastgoed
Datum bericht
24/8/22

Genomineerde: VolkerWessels Bouw & Vastgoed Zuid

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid met de ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’.

Tweede keer

HR manager Martijn Jansen is supertrots. “Dit is een kroon op ons werk.” Bijzonder is dat Martijn Jansen in 2010 de award won namens de BVR-Groep. “Het beeldje staat op mijn kantoor en ik kijk er regelmatig naar. Het zou wel bijzonder zijn als deze keer VolkerWessels de prijs wint.”

Leuker maken

“De rol van uitvoerder ondergaat een enorm veranderingsproces”, licht Martijn Jansen de keuze voor de genomineerde opleiding toe. “De ontwikkelingen gaan supersnel en de afstand tussen de mensen die het in de praktijk moeten uitvoeren wordt steeds groter. Planningen, budgetten, kwaliteitsnormen, veiligheid, hedendaags leiderschap, buitenlandse arbeidskrachten zijn zo maar een aantal zaken die de uitvoerder vandaag de dag op zijn bordje heeft liggen. Allemaal zaken naast de dagdagelijkse werkzaamheden. Met de opleiding voor (hoofd)uitvoerders proberen we hun werk interessanter, gemakkelijker en vooral leuker te maken.”

De mens

Opleidingen en ontwikkeltrajecten zijn zeer belangrijk binnen VolkerWessels. “En dan met name toegespitst op de menselijke kant”, benadrukt Martijn Jansen. “Ken je medewerkers, breng in kaart wat hun drijfveren en ambities zijn en geef daar vervolgens invulling aan. Het gaat om de mens. Die maken een bedrijf namelijk succesvol. Natuurlijk moet je kennis en kunde bezitten, maar ondernemerschap en mentaliteit spelen een net zo belangrijke rol. Met name die menselijk kant inbrengen in opleidingen is iets waar KPE erg goed in is. Ik zeg wel eens KPE en VolkerWessels begrijpen elkaar en dat zie terug in de resultaten.”

De overige vijf genomineerden zijn:

• Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’ 

• Gemeente Rotterdam met ‘Ketenbewustzijn vastgoed’

• Hegeman Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’

• Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’ 

• Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ 

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de MestreechterGeis Award 2022 bekend gemaakt.

Mestreechter Geis Award 2022 - Hegeman Bouw & Infra

Mestreechter Geis Award 2022 - Hegeman Bouw & Infra

KPE Vastgoed
Datum bericht
19/8/22

Genomineerde: Hegeman Bouw & Infra

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is Hegeman Bouw & Inframet de opleiding ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’. De geschiedenis van het bouwbedrijf gaat terug tot 1927. Hegeman Bouw & Infra is gevestigd in Nijverdal en Amersfoort.

Mooi initiatief

HR Adviseur Linthe Jansen is blij verrast met de nominatie. “Hartstikke leuk. Mooi initiatief van KPE om via deze award het belang van opleiden te stimuleren. Binnen Hegeman Bouw & Infra inventariseren we ieder jaar hoe we de kennis en kunde van onze medewerkers kunnen verbeteren. Dit doen we onder meer aan de hand van de FIT-gesprekken (functioneren, inzetbaarheid, toekomst). Ook kijken we wat onze medewerkers nodig hebben om aan te sluiten bij onze strategische doelen. 

Erkenning

“De opleiding ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’ is daar een voorbeeld van. We zijn gestart met het Young Management Program. Binnen Hegeman vinden we het belangrijk om jonge mensen met de ambitie en potentie voor een management of leidinggevende functie de mogelijkheid te bieden zich verder te ontwikkelen. Vervolgens is er een opleidingstraject gestart voor onze uitvoerders. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen zaken naar voren waarvan we dachten ‘dit moeten we breder trekken in de organisatie’. Zodoende is er ook een opleidingstraject gestart voor de project- en procesengineers, waarna de projectleiders en realisatiemanagers in een volgend traject aan de slag gaan met de uitkomsten van de vorige trajecten. 

Naast deze ontwikkelmogelijkheden hebben we in samenwerking met KPE aandachtgeschonken aan Brain Based Safety. Onder meer hierdoor is Hegeman in 2021 van Safety Culture Ladder 3 naar 4 gestegen. Het is belangrijk dat onze 130 medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen en invulling kunnen geven aan hun ambities. De nominatie voor de Mestreechter Geis Award is dan ook een mooie erkenning.”

De overige vijf genomineerden zijn:

• Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’ 

• Gemeente Rotterdam met ‘Ketenbewustzijn vastgoed’

• Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’ 

• Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ 

• VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’ 

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de MestreechterGeis Award 2022 bekend gemaakt.

Projectleider Congressen & Evenementen, augustus 2022

Projectleider Congressen & Evenementen, augustus 2022

KPE Groep
Datum bericht
17/8/22

KPE Groep
KPE Groep bestaat uit meerdere labels: KPE Bouw, KPE Vastgoed, KPE LAB en het Hoger Technisch Instituut. Wij zijn een kwalitatieve, innovatieve en betrouwbare opleidingspartner voor alle organisaties en medewerkers in de bouw- en vastgoedbranche. KPE levert een hoogwaardige bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het vergroten van kennis, vaardigheden en het professionaliseren van houding en gedrag. We werken volgens de kernwaarden Persoonlijk, Klantgericht, Kwaliteit, Betrouwbaar, Innovatief. Meer informatie vind je op KPE | Over KPE of LinkedIn KPE Groep: mijn bedrijf | LinkedIn

Functieomschrijving

KPE Groep is op zoek naar een Projectleider Congressen & Evenementen (C&E) met als passie ‘organiseren’. Als Projectleider C&E bij KPE ben je primair verantwoordelijk voor de organisatie van alle (interne en externe) congressen en evenementen die door de KPE Groep worden georganiseerd. Je houdt je o.a. bezig met het opstellen van draaiboeken en bent de architect van onze congressen en evenementen. Ook ben je het aanspreekpunt van onze relaties waar wij de congressen en evenementen voor of in samenwerking met, mee organiseren.

Voorbeelden van de Congressen & Evenementen:

- WOZ-congresdag

- Summercourse Driedaagse studiereis naar Antwerpen valt in de smaak – KPE Groep

- Themadag Landelijk Vastgoed Themadag Landelijk Vastgoed dit jaar in Cuijk – KPE Groep

- Dag van de Constructeur DAG VAN DE CONSTRUCTEUR – 19 Mei 2022 | Step intothe future (dedagvandeconstructeur.nl)

- 24-uurs KPE Peoplebuilders

- Wintercourse

- Formule 1 relatie-event

- Rentmeesterdag

- Relatiedag KPE Groep

In deze functie kan je rekenen op de ondersteuning van een aantal collega’s (vormgeving, administratie, projectondersteuners, etc.), maar jij zit aan het stuur.

In deze functie is het van belang dat je je ideeën durft te delen en proactief bent ingesteld. De uren (min. 28 uur per week) zijn flexibel in te vullen. In een week waarin een congres plaatsvindt, zul je waarschijnlijk meer uren ‘draaien’ dan in een andere week. Je thuisbasis is ons kantoor in Maastricht, maar je moet regelmatig het ‘land in’.

Taken & Verantwoordelijkheden

• Jaarplanning C&E

• Volledige projectorganisatie C&E

• (In overleg met partijen) opzet maken van inhoudelijke programma

• Opstellen en bewaken planning

• Budgetverantwoordelijkheid

• Locatievoorstellen op basis van eisenpakket

• Voorgesprekken met sprekers

• Inhoudelijke opzet websites

• Marketingplan van C&E

• Tijdig informeren interne organisatie

• Evaluatie met opdrachtgevers

• Initiëren/uitwerken ideeën voor nieuwe evenementen

Vaardigheden/Competenties

• Organiseren

• Creatief/commercieel

• Zelfstandig en verantwoordelijk

• Social media vaardig

• Campagnematige denker

• Initiatief en actiegericht

• Planmatig werken

• Financieel inzicht

• Communicatief vaardig


Ervaring

• 5 jaar professionele werkervaring, in zakelijke dienstverlening

• Opleiding: hbo/wo niveau 

• Kennis over/ervaring met de bouw- en vastgoedsector is een pré

Wat bieden wij jou?

• Een gezellig team in het centrum van Maastricht

• Ambitieuze organisatie  

• Minimaal 28 uur p.w. 

Hoe te solliciteren?

Spreekt deze vacature jou aan? Stuur dan een e-mail met korte motivatie en CV naar r.vandinther@kpe.nl. Mail gerust als je nog vragen hebt.

Mestreechter Geis Award 2022 - Kuijpers

Mestreechter Geis Award 2022 - Kuijpers

KPE Groep
Datum bericht
7/8/22

Genomineerde: Kuijpers

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is Kuijpers met de training ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’. Kuijpers is een familiebedrijf (1921) dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van technische installaties in gebouwen en de industrie. Het bedrijf heeft vestigingen in heel Nederland.

Samenwerking

“We doen veel aan leren en ontwikkelen binnen ons bedrijf. Deze nominatie vinden we daarom ook speciaal en mooi”, zegt Opleidingscoördinator Lindsay van Rooij. “De training ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’ sluit aan bij onze visie op integraal verduurzamen waarbij we veel toegevoegde waarde zien in het samenbrengen van techniek en bouw. Het biedt echt kansen voor onze sector. Vandaar dat we in 2019 begonnen zijn met het ontwikkelen van de discipline bouw binnen ons bedrijf. De training was een vraag van de afdelingen zelf. Om meer inzicht in elkaars werk te krijgen, is deze maatwerkopleiding door KPE ontwikkeld. Het bevordert de samenwerking. Fijn is ook dat deze training zodanig door KPE is ontwikkeld dat het een combinatie is van online en offline.”

Maatwerk

“Ons bedrijf heeft zo’n 1.400 medewerkers. Kuijpers vindt het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen. Dat kan vanuit een eigen opleidingsvraag zijn of vanuit de wens van het bedrijf. We organiseren veel maatwerk opleidingen en trainingen. Samenwerken, inzicht in elkaars werk en kennisdeling is daarbij een belangrijk aspect. Je moet elkaar gemakkelijk kunnen vinden binnen de verschillende disciplines van ons bedrijf.” 

De overige vijf genomineerden zijn:

· Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’

· Gemeente Rotterdam met ‘Training 'Ketenbewustzijn Vastgoed'’

· Hegemen Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’

·       Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’ 

· VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de Mestreechter Geis Award 2022 bekend gemaakt.

Makelaardij- / taxatieleer
Digitale leerinterventies zijn soms een uitdaging

Digitale leerinterventies zijn soms een uitdaging

KPE Groep
Datum bericht
22/7/22

Interview met KPE-onderwijskundige Christianne Bal

Zodra iemand iets leuk vindt, leert hij of zij ook sneller. Je zou denken dat dit heel logisch is, maar toch wordt het niet altijd toegepast bij een opleiding, training of cursus. Enerzijds heeft dit met inhoud te maken, anderzijds met de vorm.

Virtual reality

“Het gebruik van digitale leerinterventies kan een uitdaging zijn wanneer de weerstand van het gebruik hiervan hoger ligt”, legt KPE-onderwijskundige Christianne Bal uit in een interview met een online platform. “De inzet van virtual reality bijvoorbeeld kan deze weerstand verlagen. Door de toepassing van serious games kunnen de deelnemers op een toegankelijke, leuke manier aan de slag om bijvoorbeeld veiligheid op een digitale manier te verhogen.”

Versiersels

Verder is Christianne Bal van mening dat trainers en opleiders op moeten passen met het aanbieden van te veel opties. “Zijn al die versiersels eromheen wel echt nodig om de boodschap over te brengen? Maak een onderscheid tussen de must-haves en de nice-to-haves om de relevantie en waarde van een interventie hoog te houden.”

Klik hier voor het hele interview met Christianne Bal.

https://www.anewspring.nl/leerpionier-christianne-bal/

"Focus op de zaken waar het echt om draait"

"Focus op de zaken waar het echt om draait"

KPE Groep
Datum bericht
22/7/22

Directeur KPE Groep, Ron Koenen, blikt terug.

Nu we midden in de zomervakantie zijn aangekomen, blikt Ron Koenen, directeur KPE Groep, terug op het eerste half jaar van 2022. De achterliggende coronajaren zijn van grote invloed geweest op de bouw- en vastgoedsector. Daarbij komen de nog steeds stijgende energieprijzen en de oorlog in de Oekraïne.

Corona

“Het was positief dat in het begin van dit jaar de beperkende maatregelen vanwege corona werden opgeheven. Na twee jaar waarin van alles niet mocht, was dit wel een verademing. Het was mooi om het enthousiasme bij mensen te bespeuren tijdens fysieke bijeenkomsten. Dat hadden we met z’n allen toch echt gemist.”

Online – offline

“Daar waar we in het begin van de pandemie dachten dat online de nieuwe standaard zou worden, is nu gebleken dat de grote meerderheid van onze klanten de voorkeur geeft aan de combinatie van online en offline. De door ons jaren geleden ingezette koers en investeringen in dit concept heeft zich nu in een sneltreinvaart bewezen. Daar zijn we heel blij mee!”

De markt

“De markt nauwlettend in de gaten houden doen we als KPE Groep dagelijks. Wat leeft er en wat speelt er? De wereld en ons werk verandert razendsnel. Als kennisinstituut moet je daar professioneel en snel op kunnen inspelen. Binnen vastgoed zijn dit bijvoorbeeld thema’s als duurzaamheid, integriteit of het nieuwe niveaumeetingstelsel. In de bouwsector staat tegenwoordig de stikstofbeperking, de stijgende prijzen van materiaal of de personeelstekorten hoog op de agenda. Allemaal zaken die direct of indirect te maken hebben met de ontwikkeling van je mensen.”

Vakantie

 “Door alle opeenvolgende ontwikkelingen in de wereld is 2022 niet het gemakkelijkste jaar. Ik wens iedereen daarom een rustige zomervakantie met de focus op de zaken waar het echt om draait: je gezin, de familie, vrienden. Even samen de accu opladen en dan met veel positiviteit en energie de tweede helft van dit jaar tegemoet gaan. Geniet ervan!

Vragen of opmerkingen?

Mestreecher Geis Award 2022 - Koopmans Bouwgroep B.V.

Mestreecher Geis Award 2022 - Koopmans Bouwgroep B.V.

KPE Groep
Datum bericht
4/8/22

Genomineerde: Koopmans Bouwgroep

Dit jaar reikt de KPE Groep voor de 13e keer de Mestreechter Geis Award uit. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren.

Zes bedrijven zijn genomineerd voor de award. Een van deze zes is Koopmans Bouwgroep met de opleiding ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety in de bouw'. Koopmans begon in 1942 als familiebedrijf en is tegenwoordig onderdeel van de TBI Holdings. Ze ontwikkelen, bouwen en beheren woningen en utiliteitsgebouwen. Hoofdkantoor is gevestigd in Enschede.

Persoonlijke ontwikkeling

Directeur Roel Wijlens is vereerd met de nominatie. “We zijn al meerdere keren genomineerd, maar hebben de award nog nooit gewonnen. Dit jaar hoop ik dat we als Koopmans Bouwgroep de prijs in de wacht slepen. Ik zie deze nominatie ook als een signaal dat we met de juiste dingen bezig zijn binnen ons bedrijf. Persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers vinden we het allerbelangrijkst. Daar geven we alle ruimte toe. Op persoonlijk vlak, maar ook binnen de laatste ontwikkelingen in de bouwbranche. Als werkgever moet je perspectief en groeikansen bieden. Als je goed bent voor je medewerkers, bind je ze namelijk ook aan je bedrijf. Deze nominatie voelt wat mij betreft dan ook als een erkenning van onze inzet. ”

Langdurig en integraal

Koopmans Bouwgroep heeft bewust gekozen voor het integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety. “Belangrijk is ook dat het een langdurig programma is, over meerdere jaren”, legt Wijlens uit. “De kracht van herhaling is ontzettend belangrijk als het om veiligheid gaat. Het is geen kwestie van een keer een opleiding volgen en je bent klaar. Daarnaast hebben we KPE verzocht om een integraal opleidingsprogramma te ontwikkelen. Veiligheidsgedrag is immers iets wat alle 300 medewerkers binnen ons bedrijf aangaat. Van directie tot de vaklieden; samen zorg je voor veilig gedrag op de werkvloer.” 

De overige vijf genomineerden zijn:

· Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’

·       Gemeente Rotterdam met ‘Training 'Ketenbewustzijn Vastgoed'’

· Hegeman Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’

· Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’

· VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling Zuid met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de Mestreechter Geis Award 2022 bekend gemaakt.

Hout komende jaren steeds concurrerender bouwmateriaal

Hout komende jaren steeds concurrerender bouwmateriaal

KPE Groep
Datum bericht
22/7/22

Rapport ING Research

Bouwen met hout is weer in opkomst. Het is op dit moment nog wel duurder dan de ‘traditionele bouw’, maar de verwachting is dat hout in de komende jaren een steeds concurrerender bouwmateriaal wordt. Dat meldt ING Research in een rapport dat onlangs verscheen. Daarin bekijkt de bank of bouwen met hout een serieus alternatief is voor andere bouwmaterialen zoals beton.

Inzetten op de toekomst

Hout blijft op dit moment in de Nederlandse bouw nog ver achter bij de ‘houtlanden’ Zweden en Finland. Maar Nederland laat behalve Oostenrijk wel landen als Duitsland, België, Frankrijk, Polen en Spanje achter zich. Bouwen met hout is dus weer in opkomst. Veel grote bouwbedrijven zijn er mee bezig volgens ING. Zo is BAM in 2021 een eigen houtfabriek gestart in Oudkarspel, kocht Heijmans recent de Friese houtskeletbouwfabriek IBBO, wil VolkerWessels de industriële productie van houten woningen verdubbelen en zet TBI in op het marktleiderschap in houtbouw.

CO2

Hout is goed industrieel te bewerken, het slaat CO2 op in plaats van dat er veel CO2 vrij komt bij de productie zoals bij beton en het is goed herbruikbaar. Als voorbeeld geeft ING dat 20.000 houten woningen éénmalig de jaarlijkse CO2-uitstoot van een stad als Utrecht compenseren. Een ander voordeel is dat hout veel lichter is dan beton. Daardoor is het goedkoper en gemakkelijker te transporteren en zijn minder zware funderingen nodig.

Voordelen

ING-bouweconoom Jan van der Doelen zegt dat hout in de nabije toekomst een veel belangrijker bouwmateriaal zal worden dan het nu is. “De voordelen er van zijn simpelweg te groot. Er zal echter ook ruimte blijven bestaan voor het gebruik van de voor Nederland traditionele materialen als beton, cement en bakstenen, vanwege de grote vraag naar woningen. De opschaling van houtbouw zal de nodige tijd vergen, maar houten huizen zullen uiteindelijk meer bepalend gaan worden in het straatbeeld van Nederlandse nieuwbouwwijken."

Opleidingen

Robbert van Dinther, partner bij KPE Groep, laat weten dat ze de ontwikkelingen rondom houtbouw nauwlettend in de gaten houden. “Het is een zeer actueel thema binnen de bouw. Niet voor niets hadden we in mei tijdens de Dag van de Constructeur Mathew Vola als hoofdspreker. Hij stond aan de basis van het constructieve ontwerp van HAUT in Amsterdam. Dit is de hoogste houten hybride woontoren in Nederland. We gaan een interessante tijd tegemoet in de bouw als het gaat om verduurzaming. Als ontwikkelaar van opleidingen, trainingen en cursussen houden we met KPE Bouw en het HTI alles goed in de gaten. We willen weten wat er qua opleidingen voor houtbouw binnen de sector gewenst is en dit vervolgens ontwikkelen.”

Voor het complete rapport van ING Research klik je hier.

Vragen of opmerkingen?

Driedaagse studiereis naar Antwerpen valt in de smaak

Driedaagse studiereis naar Antwerpen valt in de smaak

KPE Vastgoed
Datum bericht
6/7/22

Prima combinatie theorie, praktijk en vrijetijd

Na vier keer Winterberg en één keer Maastricht organiseerde KPE Vastgoed van 22 tot en met 24 juni een studiereis naar Antwerpen. Deze keer was het een summercourse waar 18 makelaars/taxateurs uit heel Nederland aan deelnamen. Behalve theoretische vakkennis stond ook de Antwerpse haven met het Havenhuis, bijzondere gebouwen in de stad, een houtskeletbouwproject en de Belgische makelaardij op het programma.

Enthousiaste reacties

Directeur KPE Vastgoed, Jan-Kees Duvekot kijkt met genoegen terug op deze drie dagen. Hij vormde samen met Ron Weyzen het docentenkoppel. “Dat komt zeker door de enthousiaste reacties van de deelnemers, want daar doe je het uiteindelijk voor. Wat ik bijzonder fijn vond, was dat de nieuwkomers gelijk werden opgenomen in de groep die al ieder jaar meegaat. Ook in de vrije avonduren zochten deelnemers elkaar op en deelden ervaringen over hun vak.”

Permanente educatie

Deze summercourse is door VastgoedCert en NRVT geaccrediteerd voor 20 PE-studiepunten. “Het mooie aan deze studiereis is dat de noodzakelijke theorie voor deze PE-punten wordt gekoppeld aan praktijkbezoeken. Zo hebben we het Havenhuis op het Antwerpse Eilandje bezocht en een rondleiding langs bijzondere gebouwen in het oude en nieuwe Antwerpen. Plekken waar je normaal gesproken niet komt. Op vrijdag zijn we naar Ekeren gegaan waar de grootste scholencampus van België wordt gebouwd. Bijzonder is dat de campus een volledig houtskeletbouwproject kent. De combinatie tussen theorie en praktijk werd door de deelnemers als zeer prettig ervaren.”

Deelnemer eerste uur

Nick van der Horst, eigenaar van Woon4You Aankoopmakelaars in Alphen aan de Rijn, Lisse en Woerden, nam deel aan alle studiereizen van KPE. “Zes jaar geleden was mijn eerste keer. De wintercourse in Winterberg. Een vaste kern van makelaars en taxateurs uit heel het land is er iedere keer bij, waardoor het ook een soort van reünie is geworden. Nieuwkomers blijven ook terugkomen, wat wel aangeeft dat deze studiereis zeer goed in de smaak valt. Ik kijk er weer ieder jaar naar uit. De combinatie tussen theorie (PE-verplichting) en praktijk (excursies) vind ik erg fijn. Alles staat in het teken van ons vak. Neem nu het Havenhuis. In de jaren 20 van de vorige eeuw als brandweerkazerne gebouwd en in 2016 heeft het gebouw er een neofuturistische ‘verdieping’ bij gekregen. Maar ook het verhaal van de Gentse makelaar over de verschillen tussen de Belgische en Nederlandse makelaardij. Dat zet je aan het denken. In Nederland willen ze bijvoorbeeld het rendement op verhuur aan banden leggen. Betekent dit dat investeerders hun kapitaal naar het buitenland zullen brengen waar dit wel is toegestaan? Kortom ik vond het drie zeer mooie en interessante dagen. Ik kan het iedereen aanraden. Volgend jaar ben ik zeker weer van de partij.”

Jezelf gunnen

Ook Lars Kingma, eigenaar van Kingma Makelaars in Hoorn, is er van het eerste uur bij. “Ik heb één keer verstek moeten laten gaan. Dit is echt een fijne manier om aan je PE-verplichting te voldoen. Doordat het gecombineerd is met excursies en avondprogramma ben je op een zeer ontspannen manier met je vak bezig. Verder vind ik het een verrijking dat je collega’s treft uit alle delen van het land. In die drie dagen bouw je een band op en praat je veel over je vak. Zeer leerzaam. Ik hoor wel eens collega’s die het niet doen omdat je dan drie dagen ‘vrij’ moet pakken. Maar als je aan de reguliere PE-verplichting wilt voldoen, rij je meerdere keren (inclusief file) naar een saaie leslocatie. Bij elkaar ben je dan net zoveel dagen niet op kantoor. Tijdens de studiereis geniet je ook nog eens van een mooie stad, de excursies en het avondprogramma. Dat moet je je gewoon een keer per jaar gunnen. Deze keer sprong er voor mij de fietstocht door Antwerpen uit. Een gids met architectonische achtergrond nam ons mee langs de markantste gebouwen van de stad. Maar ook het Museum aan de Stroom (MAS) en het Havenhuis was meer dan de moeite waard om te bezoeken. Tot slot wil ik de docenten Ron Weyzen en Jan-Kees Duvekot complimenteren met de wijze waarop zij het theoretische deel van deze reis hebben ingevuld. Op deze manier is permante educatie geen verplichting, maar een inspiratie.”

Valencia

Jan-Kees Duvekot laat weten dat er voor 2023 plannen zijn om een studiereis naar Valencia te organiseren. “Maar eerst vindt er van 14 tot en met 16 september nog een tweede summercourse in Antwerpen plaats. Het is niet alleen een interessante studiereis, maar je voldoet ook nog eens aan de jaarlijkse PE-verplichting. Dus wie dit nog op zijn lijstje heeft staan voor dit jaar, kan ik deze reis alleen maar aanraden. Er zijn nog een beperkt aantal plekken vrij. Wees er dus snel bij. En wie meer over de studiereis wil weten, mag mij natuurlijk altijd bellen.”  

Direct aanmelden

Mestreechter Geis Award 2022

Mestreechter Geis Award 2022

KPE Groep
Datum bericht
22/7/22

En de genomineerden zijn…

Op donderdag 25 augustus wordt voor de 13de keer de winnaar van de Mestreechter Geis Award bekendgemaakt. Een prijs die in 2008 door de KPE Groep in het leven is geroepen om het ontwikkelen van innovatieve en persoonsgerichte opleidingen, trainingen, cursussen, coaching en congressen binnen de bouw- en vastgoedsector te stimuleren. In 2020 en 2021 kon de award niet worden uitgereikt vanwege de coronapandemie.

Ingrediënten

De Mestreechter Geis (de Maastrichtse geest) is een bronzen beeld van 1.30 m hoog dat op het pleintje bij de bekende Stokstraat in Maastricht staat. Het beeld werd door de in Haarlem geboren kunstenaar Mari Andriessen gemaakt en op 20 mei 1962 onthuld. De Mestreechter Geis is een speels, charmant, zwierig en bourgondisch figuur. Ingrediënten die de KPE Groep ook gebruikt bij het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van al hun persoonsgerichte leerinterventies binnen de bouw- en vastgoedsector.

Zes kanshebbers

Dit jaar zijn de genomineerden voor de award:

 • Aelmans Adviesgroep met ‘Maatwerk studiedag PE-verplichting’
 • Gemeente Rotterdam met ‘Training 'Ketenbewustzijn Vastgoed'’
 • Hegeman Bouw & Infra met ‘Doelgroepgerichte leerlijnen’
 • Koopmans Bouwgroep met ‘Integraal veiligheidsprogramma Brain Based Safety’
 • Kuijpers met ‘Installatietechniek ontmoet Bouw’
 • VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling met ‘Opleiding voor (hoofd)uitvoerders’

Halverwege augustus zal de jury, onder leiding van prof. dr. Theo Bastiaens, zich buigen over de zes genomineerden. Op donderdag 25 augustus wordt de winnaar van de Mestreechter Geis Award 2022 bekend gemaakt.

Vragen of opmerkingen?

Bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt onderkomen

Bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt onderkomen

KPE Groep
Datum bericht
5/7/22

Stijgende kosten nieuwbouw een van de oorzaken

Waren het eerst de particuliere kopers die steeds moeilijker een nieuw onderkomen konden vinden, nu zijn ook de bedrijven aan de beurt. Volgens makelaarsvereniging NVM is er een tekort aan geschikte bedrijfspanden. Dat komt onder meer door problemen op het stroomnetwerk en stijgende kosten voor nieuwbouw. “Er heerst kwalitatieve schaarste”, vindt Coen Vermeij, partner bij Molenbeek Makelaars in Utrecht.

Zonder risico

“Er zijn vele oorzaken”, zegt Vermeij als hem gevraagd wordt wat er aan de hand is. “Veel kantoorpanden zijn getransformeerd tot woningen. Daarnaast worden er al decennialang kantoorpanden gebouwd daar waar de ontwikkelaar nauwelijks risico loopt (bijvoorbeeld stationslocaties) of vooraf alles al verhuurd is. Veel gemeenten hanteren ook dit restrictieve uitgiftebeleid. Hierdoor is het aantal nieuwbouwpanden dat voor verhuur op de markt komt beperkt. Ook de steeds meer stijgende kosten van bouwmaterialen zijn geen stimulans om te bouwen. Natuurlijk zijn er best wel veel bedrijfspanden die nu leeg staan, maar dat zijn voor een groot deel panden die niet meer voldoen aan de huidige wensen van bedrijven. Je kunt dus stellen dat we met kwalitatieve schaarste hebben te maken.”

Nieuw type kantoor

Ook de coronapandemie heeft volgens Vermeij een kentering teweeggebracht. “Het thuiswerken heeft een vlucht genomen en zal voor een groot deel ook wel blijven. Het kantoor krijgt hierdoor een heel andere functie. Het wordt een plek waar je vergadert, presentaties verzorgt en socialiseert. Desktops zijn vervangen door laptops die je overal kan openklappen en werken maar. Dit vraagt om een nieuw type kantoor. Je hebt meer vergaderruimtes nodig en minder werkplekken. Verbouwen is natuurlijk mogelijk, maar vaak loop je dan bij oudere gebouwen tegen technische problemen aan. Denk bijvoorbeeld aan een pand met veel dragende muren. Daar verander je niet een-twee-drie de ruimtes. Kortom er zijn op dit moment te weinig panden die voldoen aan de huidige eisen van bedrijven.”

Elektriciteitsnet

En als er al nieuwbouw plaatsvindt of je hebt plannen om te bouwen, loop je vandaag de dag het risico dat je niet meer wordt aangesloten op het elektriciteitsnet. Economische groei en de vele bedrijven die overschakelen van gas naar elektriciteit zorgen er nu al voor dat nieuwe bedrijven in Brabant en Limburg niet meer worden aangesloten op het net. Maar ook andere delen van het land wacht waarschijnlijk dit scenario. “Je zou bijna denken dat het een ‘1 aprilgrap’ is”, zegt Vermeij. “Het kan toch niet dat dit mogelijk is in een ontwikkeld land als het onze. Dit zal de markt van het zakelijk vastgoed nog verder onder druk zetten.”

Niet gezond

Rob Greijmans van HRS Bedrijfsmakelaars in Den Bosch zegt dat er nog aanbod genoeg is op de kantorenmarkt, maar dat deze niet altijd matcht met de vraag. “Hier in Den Bosch staat zo’n 80.000 m2 leeg, maar er is beperkte interesse omdat een deel van de panden verouderd zijn of simpelweg omdat ze op een verkeerde locatie liggen. De traditionele kantoren van de jaren 90 passen niet altijd meer bij deze tijd en verdienen vaak een transformatie waarbij ook shared-services aangeboden kunnen worden. Corona heeft het thuiswerken met name bij de corporates en multinationals in een versnelling gebracht. Een deel van de kantoorgebruikers zoekt hierdoor momenteel andere panden. Neem nou Ricoh, in 2013 opende ze een gloednieuw pand van 10.000 m2. Nog geen tien jaar later vertrekken ze daar weer en verhuizen ze naar een kleinere locatie van 2.500 m2. Meer hebben ze niet meer nodig.” 

Naar het buitenland

“Door het beperkte aanbod op stationslocaties zie je steeds vaker dat bedrijven naar de periferie van de stad kijken. Gebouwen die in dat geval in trek zijn, zijn vaak gebouwen waar veelal op risico door verhuurders in is geïnvesteerd en die een hoog voorzieningenniveau kennen. Waar vraag en aanbod in de kantorenmarkt vaak enkel qua locatie niet matcht, is de markt van de bedrijfsruimtes en logistiek veel nijpender. Door de stijgende bouwkosten en schaarste aan materiaal en personeel wordt er bijna niets nieuws meer gebouwd. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een mkb-ondernemer met een productie- of handelsbedrijf beperkt in zijn wens om door te groeien. Ook ontwikkelaars doen een pas op de plaats. Wie het al durft, loopt tegen het probleem dat er nergens plek meer is voor grote bedrijfsruimtes of DC’s. Ik ben dan ook bang dat grote bedrijven die willen groeien gaan kiezen voor het buitenland.”

Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

Intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’

KPE Bouw & Infra
Datum bericht
5/7/22

Stijgende bouwkosten gevaar voor continuïteit

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) hebben samen met de ontwerp- bouw- en technieksector, banken en brancheverenigingen de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden’ getekend. Door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie zijn materialen duurder en moeilijker verkrijgbaar. De intentieverklaring moet zoveel mogelijk voorkomen dat lopende projecten en nieuwe contracten vertragen dan wel stil komen te liggen.

Iedereen moet steentje bijdragen
Volgens minister De Jonge is het van groot belang dat de intentieverklaring is getekend. “We zien allemaal de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten. Om te voorkomen dat we achterstand oplopen met bouwprojecten is het goed dat er afspraken met elkaar worden gemaakt over hoe we de continuïteit kunnen bevorderen. Iedereen zal zijn of haar steentje in deze onzekere tijden moeten bijdragen.”

Gezamenlijke afspraken
De intentieverklaring bevat geen nieuwe juridische afspraken of budgettaire kaders, maar legt vooral een handelingskader op. Dit is erop gericht per project oplossingen te vinden die, onder moeilijke en onzekere omstandigheden, voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer passen. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over herontwerp, aanbesteding- en vergunningprocedures, over flexibilisering en eventueel temporisering in programmering en realisatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld de planning of invulling van een project kan worden aangepast om het project beter uitvoerbaar te maken door keuze voor andere materialen of de planning aan te passen op de levering van materialen die moeilijker te verkrijgen zijn.

Handelingskader
Het handelingskader omvat de volgende uitgangspunten:
- financiële risico’s worden niet eenzijdig bij één partij in de keten worden neergelegd; ook niet in zijn geheel bij de consumenten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en/of belastingbetaler;
- opdrachtgevers- en opdrachtnemers maken in goed overleg afspraken over hoe om te gaan met risico’s van prijsstijgingen en leveringsproblemen in aanbestedingen en nieuw te sluiten contracten;
- partijen komen in goed overleg tot afspraken over hoe te handelen in het geval bestaande contractuele afspraken door de crisis niet (tijdig) kunnen worden nagekomen;
- partijen zullen zich gezamenlijk en in onderling vertrouwen inzetten voor het zo goed mogelijk op gang houden van de bouwstromen.

Enorme klus
Volgens de voorzitter van Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, staat Nederland voor een enorme klus op het gebied van woningbouw, energietransitie en mobiliteit. “Om dit te klaren is continuïteit en transparantie over de kostenstijgingen van het grootste belang. Daarom is het mooi dat we dit perspectief hebben kunnen opstellen met alle ketenpartners. Het is nu zaak deze zo snel en zo goed mogelijk te vertalen naar concrete afspraken per deelsegment die de hele keten comfort geven om onder de juiste voorwaarden door te bouwen.”

De tijd begint te dringen voor PE-verplichting

De tijd begint te dringen voor PE-verplichting

KPE Vastgoed
Datum bericht
5/7/22

KPE lost complexe studiepuzzel graag voor u op

Het jaar 2022 is alweer over de helft heen. Wellicht was het voornemen van veel makelaars en taxateurs om bij aanvang van het jaar zo snel mogelijk te inventariseren wat er aan PE-verplichting nodig is voor de inschrijving bij VastgoedCert en/of NRVT. Maar wat als door de dagdagelijkse zaken dit er tot op heden is bij ingeschoten? Met de zomervakantie in aantocht begint te tijd nu echt te dringen. Geen nood! KPE Vastgoed helpt u graag om deze complexe studiepuzzel op te lossen, zodat u bezig kunt zijn met uw corebusiness.

VastgoedCert

Die complexe puzzel geldt zeker voor de registratie bij VastgoedCert. Sinds 2020 kent deze een nieuwe regeling. Je moet namelijk je kennis aantonen door middel van een niveaumeting en niet meer via PE-punten. In het eerste jaar komt de theorie aan bod, in het derde jaar de vakvaardigheid. Blijkt uit de niveaumeting dat je onvoldoende kennis hebt, krijg je een of meerdere Bindende Studie Adviezen (BSA) opgelegd. Sommige makelaars vallen nu nog onder de oude regeling, anderen onder de nieuwe. Dat heeft met het ingangsjaar te maken. Bij KPE is bekend wie in welke regeling bij VastgoedCert valt en in welk jaar hij of zij moet starten met de nieuwe regeling 2020.

NRVT

De peoplebuilders van KPE spreken regelmatig makelaars en taxateurs die door de bomen het bos niet meer zien. Zowel voor de registratie bij VastgoedCert als bij NRVT. Bij NRVT geldt dat je in totaal 20 studiepunten moet halen. Om aan deze eisen te voldoen moet je enkele verplichte onderdelen en enkele facultatieve (keuze) onderwerpen volgen. De tijd om dit uit te zoeken, besteden makelaars en taxateurs veel liever aan hun corebusiness. Dat is ook het moment waar KPE een belangrijke rol kan spelen. Zij kennen de spelregels van haver tot gort en kunnen op individueel niveau een studieadvies samenstellen. Door dit advies op te volgen voldoe je op de meest efficiënte wijze aan de studieverplichtingen.

Wilt u meer informatie over uw persoonlijk studieadvies? Klik dan hier.
CoolTower Rotterdam decor voor startschot Ballast Nedam campagne Take Care

CoolTower Rotterdam decor voor startschot Ballast Nedam campagne Take Care

KPE Bouw & Infra
Datum bericht
5/7/22

Samenwerking KPE Bouw en Ballast Nedam

Take Care, zo heet de veiligheidscampagne van Ballast Nedam. Deze heeft tot doel om veilig werkgedrag van alle medewerkers te stimuleren. Onderdeel van deze campagne is een opleidingstraject voor leidinggevenden van Ballast Nedam Building Projects en Ballast Nedam Infra Projects. Deze opleiding is gebaseerd op het gedachtegoed van Brain Based Safety. Maandag 4 juli ‘klonk’ het officiële startschot op een zeer bijzondere plek: de CoolTower in Rotterdam.

Blikvanger
De CoolTower is 154 meter hoog, heeft 50 woonlagen en herbergt zo’n 280 appartementen. Ballast Nedam verzorgt het project vanaf het tekenwerk tot turn-key oplevering. Deze blikvanger voor de skyline van hartje Rotterdam was het decor voor de samenwerking tussen Ballast Nedam en KPE Bouw. Halbe Veenstra (Managing Director Ballast Nedam Building Projects), Mireille de Goey (Manager Midsize Infra Ballast Nedam Infra Projects), Geert van der Linde (Director HSE Ballast Nedam) en Robbert van Dinther (Partner KPE Groep) plaatsen hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Maatwerk

In de komende maanden worden zo’n 50 tot 80 leidinggevenden binnen de twee divisies van Ballast Nedam door KPE Bouw opgeleid om veilig gedrag op de bouwplaats op een nog hoger niveau te brengen. Robbert van Dinther, partner KPE Groep: “In december 2021 heeft Ballast Nedam de derde trede van de veiligheidsladder behaald. Met hun veiligheidscampagne Take Care werken ze toe naar trede vier en vijf. Als KPE mogen we met ons opleidingsprogramma hier een bijdrage aan leveren. We hebben een maatwerkprogramma gemaakt waarbij interactie en verwevenheid tussen de opleiding en hun veiligheidscampagne Take Care het veilig werkgedrag nog meer versterkt. Je mag best stellen dat we op deze samenwerking met Ballast Nedam erg trots zijn.”

https://www.youtube.com/watch?v=MB48VmUnOME

'Betutteling slaat de discussie dood.'

'Betutteling slaat de discussie dood.'

KPE Vastgoed
Datum bericht
6/6/22

JAN-KEES DUVEKOT, MAKELAAR-TAXATEUR EN DIRECTEUR KPE VASTGOED

Jan-Kees Duvekot kijkt als makelaar én directeur vastgoed bij opleider KPE kritisch naar het huidige certificeringssysteem voor de makelaar. “Er is bijna nul procent aandacht voor de actuele maatschappelijke thema’s, terwijl makelaars over zaken als discriminatie en transparant bieden echt wel een mening hebben. Discussie daarover is juist zeer waardevol, om samen te komen tot bepaalde standaarden.”

Hij was een van de oprichters van beroepsvereniging Vastgoedpro, waarvan hij jarenlang voorzitter was. “Mijn termijnen zaten erop en ik vond het ook tijd om iets anders te gaan doen. Ik heb het altijd heel nuttig gevonden om naast mijn reguliere werk als makelaar iets te betekenen voor de branche.” Met opleidingsinstituut KPE was er al contact. Als directeur van de vastgoedopleidingen voelt hij zich als een vis in het water. “Ook hierbij gaat het om mensen verbinden.”

'De rol van de makelaar is verschoven van dokter naar vaatwasser. Daar past een andere vorm van dienstverlening bij.'

Jan-Kees Duvekot

Beschikken makelaars over voldoende kennis?
“Wil je je professioneel in het vak mengen, dan is het nodig om basiskennis te hebben. De brancheverenigingen stellen eisen aan het lidmaatschap, daar hoort een bepaalde opleidingskwaliteit bij. Ook al is het vak van makelaar een vrij beroep, in de basis is het goed dat het vak een stevig fundament heeft.

Vanuit de opleiding stroomt maar een klein gedeelte de makelaardij in, ze vinden ook hun weg in andere beroepen. En er zijn er die het proberen in hoogconjunctuur en er weer uitstappen als het tegenzit, dat is van alle tijden. Wie in het vak blijft, dat filtert zich vanzelf uit.”

Zou u een keurmerk voor de beroepsgroep willen?
“Ja en nee. Het zou heel goed zijn als het beroep gereguleerd was, in welke vorm dan ook, maar dat gaat dan veel verder dan het gegeven dat je ooit in 1993 een keer een opleiding hebt gevolgd en bent beëdigd.

Dat is voor mij te makkelijk. Die ene momentopname maakt je niet voor de rest van je leven geschikt en bekwaam voor het vak. Als je je rijbewijs hebt gehaald, ben je klaar om de weg op te gaan. Maar ben je daarmee een volleerd bestuurder? Al rijdend leer je regelmatig wat bij. In de makelaardij geldt dat ook. Je kunt niet zeggen dat je met dat HEAO-papiertje in je zak volleerd makelaar bent; het is ook een ervaringsberoep. Maar het is tevens een integriteitsberoep. Vanuit de samenleving is er een grote behoefte om te kunnen vertrouwen op de beroepsgroep. Logisch, want een huis kopen is nogal wat.”

Welke kennis en vaardigheden zijn voor de makelaar van nu onmisbaar?
“Vroeger had je bepaalde kennis die de consument niet had, nu willen ze iemand die ervaren is en die hen door een complexe, emotionele periode heen helpt. Ik zei al eens op een congres: de rol van makelaar is verschoven van dokter naar vaatwasser. Naar de dokter ga je als je niet weet wat je mankeert en die gaat jou beter maken; de vaatwasser neemt iets uit handen wat je wellicht zelf kan maar niet wil, en biedt daarmee gemak. De makelaar kan gemak én comfort bieden. Daar past een andere vorm van dienstverlening bij. Je moet geen witte jas aantrekken alsof je nog dokter bent. En je moet goed inschatten wat je rol is in een bepaalde opdracht, want sommige klanten willen misschien nog wel dat je die witte jas aandoet. Zaken als mensenkennis, psychologisch inzicht en communicatie in alle vormen, worden steeds belangrijker. Niet alleen verbaal communiceren maar ook via je website, video, social media. Daarnaast blijven zaken als bouwkunde en juridische zaken natuurlijk ook van belang.”

‘Er is in het huidige systeem bijna nul procent aandacht voor de echte maatschappelijke thema’s’

Jan-Kees Duvekot

In plaats van de plicht om studiepunten te halen, krijgen makelaars sinds 2020 vanuit Vastgoedcert twee niveaumetingen om hun kennis en vakbekwaamheid aan te tonen. Hoe kijkt u daar tegenaan?“Wat ik heel erg mis in het huidige systeem is dat er voor het grootste deel vragen geformuleerd zijn die minutieus ingaan op oude theorie van jaren terug en maar voor een klein gedeelte op de actualiteit. En er is bijna nul procent aandacht voor de echte maatschappelijke thema’s van nu. Makelaars geven op die enkele vragen sociaal wenselijke antwoorden, die iedereen wel kan oplepelen. Daarmee sla je de discussie dood. Ik hoor heel veel weerstand van de makelaars over de betutteling van dit systeem. Dat vind ik zonde; je neemt het vak en de makelaar niet voldoende serieus. Die discussie is er namelijk tijdens de cursussen van KPE bijvoorbeeld wel, dan laten makelaars hun mening horen. Dat is zeer waardevol, voor de openheid, het inzicht en ook om samen te komen tot bepaalde standaarden.”

Over wat voor thema’s gaan die discussies?
“Denk aan gevoelige onderwerpen als discriminatie op de woningmarkt en transparante biedingssystemen. Stel, je hebt twintig mensen voor een woning, wie ga je die woning gunnen? Zit daar eigenbelang bij, wat de maatschappij al snel denkt? Of neem het onderwerp taxaties, waarbij partijen als DNB en AFM zeggen dat de taxateur deel is van het probleem dat de huizenprijzen te snel stijgen. Taxateurs hebben ontzettend veel kennis van ontwikkelingen en marktomstandigheden, maar in hun taxatierapport zie je daar vaak weinig van terug. Ze moeten te veel achteromkijken in plaats van vooruit, terwijl ze daar wel zicht op hebben. Natuurlijk weet de taxateur niet wat een huis over vijf jaar waard is, maar hij kan wel, meer dan nu, zijn licht laten schijnen op de ontwikkelingen die gaande zijn. En dat die van invloed kunnen zijn op de waarde in de toekomst. De geautomatiseerde modelwaarderapporten krijgen de overhand als je als taxateur niet méér doet, of mag doen, dan die modellen; dan word je links en rechts ingehaald door een computer.”

Worden makelen en taxeren steeds meer verschillende specialismen?
“Volgens mij hoeft dat niet. Als je als taxateur de dynamiek van de markt niet kent, wordt het lastig. Dan kijk je te veel achterom. Ik denk dat het goed te combineren is en dat er voldoende regelgeving is om die beroepen te scheiden in uitvoering. Wat betreft de rol van de taxateur is het wel uitkijken dat hij niet een persoon wordt die de transactie gaat valideren. Dat de makelaar gezien wordt als een marktkoopman die zegt dat een stuk kaas van een kilo een tientje waard is en dat de taxateur dan als een marktmeester moet zeggen dat het 950 gram is en dat het bedrag te hoog is. Dat is niet de rol van de taxateur, die is geen adviseur van de koper. Hij is ook geen partij in de transactie. Zijn rol is een onafhankelijke en dat moet hij vooral zo houden. Maar de druk op de taxateur is heel groot. Als een deal al gesloten is en hij tot een andere waarde dan de koopsom komt, heeft hij ruzie met iedereen en kan zelfs toekomstige omzet verliezen als hij dit in de ogen van sommigen te vaak doet. Dat is de doodsteek voor de taxateur.”

Zoeken taxateurs en makelaars de discussie en het gesprek met collega’s voldoende op?
“Onze agenda wordt geregeerd door telefoontjes, we werken erg ad hoc. Er zijn heel weinig makelaars die bewust een dag in de maand een streep in de agenda zetten om na te denken over het vak; die tijd geven we onszelf niet. Een paar dagen per jaar met je vak bezig zijn buiten het dagelijkse werk is daarom heel goed. Dat kan in de vorm van een cursus, een bedrijfsbezoek, een gezamenlijke taxatie; daar zijn vele vormen van. Van belang is dat het aansluit bij de praktijk en inspeelt op de actualiteit.

Ik zit in Zeeland in een recreatieve werkomgeving. Het is fijn dat opleiders voor dat soort niches ook cursussen hebben. Zo hebben we met een groep op een vakantiepark een dag recreatief vastgoed beetgepakt. Dat zijn ontzettend mooie dagen. Het sluit helemaal aan bij je eigen praktijk, je spreekt collega’s die er ook actief in zijn, dus je leert van elkaar. Dat soort praktijkgerichte trainingsdagen, daarvan zou ik er veel meer willen zien. Ook omdat ze ruimte bieden om standpunten en ervaringen uit te wisselen. De makelaar wil echt bezig zijn met zijn vak. Geef hem dan ook die ruimte.”

Dit artikel is geschreven in opdracht van Vastgoed Actueel en is ook gepubliceerd in het digitale magazine, juni 2022. Meer informatie over Vastgoed Actueel vindt u op de website: https://vastgoedactueel.nl/

Leergang Young Professional Vastgoed

Leergang Young Professional Vastgoed

KPE Vastgoed
Datum bericht
6/7/22

Ben jij klaar voor de volgende stap in je carrière?

Op 10 november start weer een leergang Young Professional Vastgoed van KPE. Een kort en krachtig programma voor jonge vastgoedprofessionals dat richt zich op alle elementen die nodig zijn om de stakeholders binnen hun vastgoedportefeuille op een positieve manier te beïnvloeden. Eline Regterschot en Thijmen Sentjens volgen op dit moment de leergang en vertellen over hun ervaringen. 

Vijf lesdagen en coachgesprek

“Communicatie met de opdrachtgever, vertrouwen krijgen en gezag uitstralen, presenteren, besluitvorming en vergadertechnieken, conflictstijlen en onderhandelen”, Robbert van Dinther, Partner bij KPE, somt een aantal thema’s op die in de leergang aan bod komen. “Alles moet ertoe leiden dat je nog beter zelfstandig sturing en leiding kunt geven aan de stakeholders die betrokken zijn bij je vastgoedprojecten. In totaal omvat de leergang vijf lesdagen die duren van 14.00 tot 20.00 uur, inclusief een diner. Ook krijgt iedere deelnemer een individueel coachgesprek. Vastgoedprofessionals van bedrijven zoals Cushman & Wakefield, Dura Vermeer Vastgoed, 3W real estate, Alba Concepts en Heilijgers Projectontwikkeling hebben al deelgenomen aan de leergang. Het is echt een opleiding waarmee je in een volgende versnelling komt als vastgoedprofessional.”

Cushman & Wakefield
Eline Regterschot (31) werkte in de woningmakelaardij en maakte begin van dit jaar de overstap naar Cushman & Wakefield in Amsterdam. “Als Consultant Occupier Services industriële & logistieke markt ben ik nu actief in het bedrijfsonroerend goed. Ik zoek nieuwe vastgoedoplossingen voor onze klanten. Deze leergang leek me erg geschikt om mijn kennis over vastgoed en de daarbij horende vaardigheden aan te vullen. Maar ook om met professionals in ons vak in contact te komen. Doordat er gewerkt wordt in kleine groepen ontstaat er een vertrouwensband en durft iedereen open en eerlijk over zijn of haar vak te praten. Daar leer je natuurlijk ook enorm veel van. Tot nu toe vond ik presentatietechnieken zeer interessant. Je krijgt direct feedback die open en eerlijk is. Daar word je echt beter van. Dat gold ook voor de verschillende manieren van onderhandelen en hoe je het beste met klanten en stakeholders omgaat. Heb ik veel van geleerd. Ik zou deze leergang dan ook zeker willen aanbevelen bij startende vastgoed professionals.”

Bevestiging

Thijmen Sentjens (32) werkt sinds vijf jaar bij Sentjens Vastgoed Advisering in het Zuid-Limburgse Kerkrade. Na zijn opleiding commerciële economie aan de heao ‘rolde’ hij in het bedrijf van zijn vader. “Ondanks dat de studie wel iets anders is, wist ik van begin af aan dat ik in de vastgoedwereld terecht zou komen. Enerzijds omdat ik ermee ben opgegroeid door mijn vader, maar ook door de stages die ik tijdens de heao-studie doorliep. Die waren allemaal in de vastgoedsector. Mijn afstudeerscriptie schreef ik voor Stienstra. Die stages bevestigden mij in mijn keuze voor vastgoed.”

Bewustwording

“Waarom voor deze leergang gekozen?”, herhaalt Sentjens de vraag en denkt even na. “Ik wil me verder ontwikkelen in mijn vakgebied en ik vind het fijn om in contact te komen met mensen van mijn eigen leeftijd die ook in het vak zitten. Je verrijkt door de leergang niet alleen je kennis en vaardigheden, maar bouwt ook een netwerk op.” Sentjens is halverwege de leergang die begin van dit jaar gestart is. “Toeval of niet, ik ben nu op weg naar Zeist voor de derde studiedag. Ondanks dat ik vanuit Limburg best wel een stukje moet rijden, doe ik het met plezier. Ik vind de interactie en het in groepen werken erg fijn aan deze leergang. Je wordt ook uitgedaagd door de verschillende rollenspellen. Het maakt je bewust van hoe je dingen doet. Mijn interactie met de stakeholders van mijn projecten zal hier echt beter van worden. Ik vind deze opzet van KPE super. Ook het gezamenlijk diner is erg fijn. Zo kun je op een informele manier met elkaar praten over het vak.”   

Op 10 november start weer een leergang Young Professional Vastgoed. Voor meer informatie klik je hier.

Direct aanmelden

Hoger Technisch Instituut opent deuren

Hoger Technisch Instituut opent deuren

KPE Bouw & Infra
Datum bericht
9/5/22

Ook dit jaar weer veel geïnteresseerden

De opleidingen van het Hoger Technisch Instituut (HTI) zijn een begrip in de bouw. Al sinds 1939 verzorgt het instituut top-technische deeltijdopleidingen die direct in de praktijk toe te passen zijn. Op zaterdag 30 april jl. zette het instituut in Amsterdam de deuren open voor potentiële nieuwe studenten.

Na twee jaar een digitale open dag, kon het dit jaar weer fysiek. De opkomst was als vanouds weer goed te noemen. Er was een welkomstwoord, een presentatie over HTI en vervolgens konden de belangstellenden meekijken in de klas en in gesprek gaan met studenten aan het HTI. Jaarlijks studeren zo’n 150 mensen aan het HTI en is er een constante instroom van 40 studenten. Stuk voor stuk enthousiaste mensen uit heel Nederland die zich verder willen ontwikkelen. De hbo- en post-hbo-opleidingen vinden op zaterdag plaats in Amsterdam. Het HTI verzorgt de opleidingen: Bouwkunde, Beton & Staal, Bouwkosten, Bouwmanagement, Bouwkundig Keurder Woningen en Kwaliteitsborger.

Op zaterdag 28 mei a.s. is er weer een open dag bij het HTI.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hti-opleidingen.nl.

search icon
Geen resultaat.

Op basis van uw huidige filterinstelling hebben wij geen overeenkomsten gevonden. Pas uw filter aan.

KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo