opleiding | training | coaching

Bij onze dienstverlening ligt de lat hoog: inhoudelijke kwaliteit, actualiteit, innovativiteit, persoonsgerichtheid en praktijkgerichtheid vormen absolute voorwaarden.

KPE is in staat om een onconventionele training als de GO! coach samen met Heijmans te ontdekken, te ontwikkelen en succesvol te realiseren.

  • Jan Heijmans
  • Programmamanager Veiligheid GO! Géén Ongevallen
  • Heijmans NV

Fijn om leerbehoefte met elkaar af te stemmen.

  • Dhr.R.C.J.M. (René) Claassen
  • Afdelingsmanager WOZ
  • GR Cocensus