KPE Groep

Gedragscode

KPE is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan de door hun opgestelde gedragscode. De beginselen in deze gedragscode zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheidsbeginsel, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Alleen die onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden. Leden die hoger onderwijs aanbieden moeten daarnaast aan de gedragscode voldoen zoals die is afgestemd met de Inspectie van het Onderwijs.  

Meer informatie NRTO | downloaden laatste versie gedragscode 

KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo