kpe
Beeldmerk KPE
Bouw & Infra
5 min leestijd

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen komt er nu echt aan!

Gepubliceerd op
12/5/2023
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel dit bericht

Nieuwe wet zorgt voor veranderingen in de bouwwereld

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt op 1 januari 2024 in werking. Deze nieuwe wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Met deze nieuwe wet komt er het nodige af op de aannemers en andere partijen die in de bouw actief zijn.  

Vooruitzien

“Op dit moment wordt er door aannemers, omgevingsdiensten en kwaliteitsborgers veel geïnvesteerd in het voorbereiden op deze wet, maar er zijn ook nog best veel partijen die wachten met de investeringen om zich volop voor te bereiden totdat de wet daadwerkelijk in werking treedt”, zegt Robbert van Dinther, directeur KPE Bouw & Infra. “Doordat er veel dynamiek in de sector is ontstaan door de stijgende prijzen, de stikstofproblematiek, het tekort aan personeel en materiaal, staat de voorbereiding op deze nieuwe werkwijze niet direct op de prioriteitenlijst. Maar of dat verstandig is, betwijfel ik. Vooruitzien is immers regeren.”

Kennispartner

Om bouwbedrijven te ondersteunen in aanloop naar de nieuwe wet, heeft KPE Bouw & Infra onder meer het bedrijf Bouwkwaliteitcoach.nl van Bert Videler in de arm genomen als kennispartner. “Het bedrijf is al vele jaren gespecialiseerd in de (praktijkgerichte) begeleiding van bouwbedrijven met betrekking tot de Wkb en de processen daaromheen”, legt Van Dinther uit. “Bouwkwaliteitcoach.nl weet inhoudelijk dus van de ‘hoed en de rand’ en wij zijn de educatie expert op het gebied van kennisoverdracht. Zo hebben wij eerder voor Heijmans Woningbouw een op maat gemaakte training omtrent Wkb ontwikkeld en uitgevoerd. Heijmans neemt het voortouw door -vooruitlopend op de wetgeving- de kwaliteitslat voor zichzelf op een hoog niveau te leggen. Tijdens deze training kregen de deelnemers inzicht in de inhoud van de wet. Maar ook wat de nieuwe wet betekent voor hun bedrijf en hun eigen functie. Naast de maatwerktraining bieden we ook een drietal ‘open inschrijvingen’ aan: Basistraining Wkb, Opleiding Interne Kwaliteitsborger en HTI Opleiding Kwaliteitsborger. Hier kan iedereen individueel op inschrijven.”

Kwaliteitsborger

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Nu is het nog zo dat na de afgifte van de bouwvergunning door de gemeente er nog minimaal toezicht is tijdens de bouw. De nieuwe wet zorgt voor de komst van een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitsborger. Omdat deze een andere rol krijgt dan de ‘ouderwetse’ opzichter of controleur, ontstaat ook een nieuwe vorm van bouwtoezicht. De kwaliteitsborger checkt gedurende het hele ontwerp en de uitvoering op de bouwtechnische eisen en laat daarin de bouwende partijen ook zelf een rol spelen.

Tijdig starten

Aannemers krijgen volgens Van Dinther meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van hun bouwwerk. “Het is dus van groot belang dat medewerkers van bouwbedrijven leren denken en kijken als een kwaliteitsborger. Daarmee voorkom je dat de gemeente als bevoegd gezag handhavend optreedt na signalen van de kwaliteitsborger. Zonder voor eigen parochie te willen preken, geef ik bouwbedrijven altijd het advies om hier tijdig mee te starten. Je moet je afvragen of het wachten tot de nieuwe wet daadwerkelijk is ingevoerd niet leidt tot meer investering van tijd, energie en geld omdat je achter de feiten aanloopt.”

Aanbod

Gerelateerde items

No items found.
KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo