kpe
Beeldmerk KPE
Bouw & Infra
5 min leestijd

Veiligheid meet je niet alleen af aan het aantal incidenten

Gepubliceerd op
18/4/2023
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel dit bericht

Arbeidsinspectie legt werk op 70 bouwplaatsen stil

De Arbeidsinspectie controleerde in maart 200 bouwplaatsen in heel het land op de veiligheid. Op ongeveer 140 bouwplaatsen werden overtredingen geconstateerd. In meer dan de helft van die gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct werden stilgelegd. Dat gebeurde vooral bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen.

Triest

"In ongevallenrapportages zien we nog steeds dat er veel ongevallen zijn bij mensen die op hoogte werken", laat een woordvoerder van de Arbeidsinspectie weten. Om te kijken of mensen leren van die ongevallen, is de Arbeidsinspectie gestart met controles op de bouwplaatsen. “Aangezien we bij 70 procent van de bouwplaatsen constateerden dat nog steeds overtredingen worden begaan, kunnen we concluderen dat dat niet het geval is. Het is triest dat het op sommige bouwplaatsen nog steeds zo onveilig is."

Gedrag

“Ik ben blij dat de inspectie hierop controleert en actie onderneemt”, is de reactie van Ron Koenen, directeur van de KPE Groep. Ook hij is geschrokken van het aantal bouwplaatsen dat is stilgelegd door de Arbeidsinspectie vanwege onveilige werkomstandigheden. “Wat verbazingwekkend is, is dat leidinggevenden en collega’s onderling elkaar schijnbaar niet of nauwelijks aanspreken of samen onveilige situaties bespreken. Er lijkt een zekere tolerantie te zijn voor deze risicovolle situaties. Er moet dringend actie worden ondernomen om dit gedrag te veranderen.”

Incidenten

“Het klinkt vreemd, maar wij meten onze mate van veiligheid nog steeds af aan het aantal ongevallen. Het is niet een feit dat als we ons aan de veiligheidsregels houden er geen ongevallen gebeuren”, zegt Ron Koenen. “We kunnen het niet langer meten enkel aan de hand van het aantal incidenten dat zich heeft voorgedaan, omdat dit alleen terugkijkt op het verleden. In plaats daarvan moeten we dagelijks actief bezig zijn met veiligheid op de werkplek door ons gedrag te verbeteren. Daar hoort ook bij het signaleren en handelen wanneer collega’s onbewust een onveilige handeling verrichten. Alleen dan kunnen we zeggen dat we veilig werken.”

Vooruitkijken

Brain Based Safety, een onderdeel van KPE Bouw & Infra, hanteert deze benadering al geruime tijd. De aanpak is gericht op het bevorderen van veiligheid door het vergroten van veilig gedrag. Door de kennis van het brein (Brain Based) toe te passen, wordt er ingezet op het versterken van veilig gedrag (Safety). Hierbij wordt gekeken naar hoe onveilig gedrag ontstaat en wat de mogelijkheden zijn om dit gedrag te beïnvloeden. Het is gebleken dat de houding van het management en de direct leidinggevenden een belangrijke invloed heeft op het gedrag van de vaklieden op het dak. Brain Based Safety kijkt dus vooruit en wil proactief handelen door veilig gedrag te stimuleren en risico's te minimaliseren.

Wilt u meer weten over Brain Based Safety? Neem dan contact op met Anne Verhulst (a.verhulst@kpe.nl)

Aanbod

Gerelateerde items

No items found.
KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo