kpe
Beeldmerk KPE
Bouw & Infra
5 min leestijd

‘Bouwregelgeving betekent je gezond verstand gebruiken’

Gepubliceerd op
20/3/2023
Schrijf je in voor onze Nieuwsbrief
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Deel dit bericht

‘Bouwregelgeving betekent je gezond verstand gebruiken’

Interview Roel Geys, directeur GBB Maastricht

Het Bouwbesluit, de Omgevingswet, de wet Kwaliteitsborging voor bouwen, het Burgerlijk Wetboek, regelgeving rond brandveiligheid … Al deze wet- en regelgeving moet ertoe leiden dat we veilig, kwalitatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk bouwen en verbouwen. Toch voldoet volgens Roel Geys negentig procent van de gebouwen niet aan de regelgeving. Geys is directeur GBB in Maastricht, het kenniscentrum voor veilig bouwen.


Nauwelijks handhaving

“Het niet voldoen aan de regelgeving levert in de meeste gevallen geen grote risico’s op”, legt Geys uit. “Maar het is wel opmerkelijk dat het gebeurt. De regelgeving in ons land is zo complex aan het worden dat je door de bomen het bos bijna niet meer ziet. Daarnaast zijn er nauwelijks sancties bij overtreding omdat er bijna niet gehandhaafd wordt. Daardoor komt een echte fout pas naar voren bij een calamiteit.”

Nieuwe wet

Met de invoering van de Omgevingswet wordt het Bouwbesluit 2012 vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet is al verschillende keren uitgesteld en op 14 maart jl. stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De Omgevingswet vervangt veel wetten en regels en er komt één digitaal loket voor burgers en bedrijven waar je kunt zien óf je een vergunning nodig hebt.

Verantwoordelijk

“Als de Omgevingswet en Burgerlijk wetboek van kracht wordt, veranderen er een paar essentiële zaken”, legt Geys uit. “Zo verschuift de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever meer naar de uitvoerende partij. Nu kan een aannemer bij geschillen of fouten zich nog verschuilen achter het opleverrapport dat door de opdrachtgever is goedgekeurd. Straks blijft de aannemer verantwoordelijk voor zijn werk. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) moet tot minder fouten in de bouw leiden. Bouwbedrijven moeten door de wijziging in de wetgeving de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. De controle van de vergunningen verschuift dan van gemeenten naar onafhankelijke professionele kwaliteitscontroleurs.

Redeneer logisch

Het allerbelangrijkste vindt Roel Geys echter dat alle partijen in de bouwketen met hun gezond verstand werken. “Bij iedere training die ik verzorg is het eerste dat ik zeg ‘leg het boekje met de wet- en regelgeving maar weg’. Natuurlijk moet je de basis regelgeving kennen, maar je moet niet ontwerpen met de voorschriften in de hand. Kijk om je heen, redeneer logisch en heb het inzicht om af en toe een keuze te maken die anders, maar wel veiliger is. Die keuze toets je vervolgens aan het Bouwbesluit. Als je op die manier werkt, bespaar je niet alleen tijd en geld maar verklein je ook de kans op fouten. De trainingen die ik namens KPE Bouw & Infra verzorg omtrent wet- en regelgeving, bestaan met name uit het leren zelf durven nadenken. Je hoeft niet van de hoed- en de rand te weten. Signaleren, de juiste vragen stellen en weten waar je antwoorden kunt vinden staan centraal. Ik behandel ook altijd de top 15 van meest gemaakte bouwfouten. Praktische voorbeelden spreken veel meer tot de verbeelding dan bij wijze van spreken het opdreunen van rijtjes.”

Lopende encyclopedie

Martijn Jansen, HR Manager Bouw- en Vastgoedontwikkeling bij VolkerWessels, schakelt met regelmaat KPE Bouw & Infra in om de medewerkers op de hoogte te houden over juridische ontwikkelingen en actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de bouwbranche. “We zijn erg blij dat KPE iemand als Roel Geys als trainer in huis heeft. Ik noem hem wel eens een ‘lopende encyclopedie’ als het gaat om bouwregelgeving. Hij gaat heel pragmatisch te werk. Doordat hij dagelijks actief is in de praktijk neemt hij iedere keer ook weer tot de verbeelding sprekende casussen mee naar de training. De wetgeving is zo complex en specialistisch dat het belangrijk is om de juiste vragen te stellen. Hiermee voorkom je al een hoop ellende. Onze medewerkers zijn spreekwoordelijk weer helemaal opgefrist als ze zo’n maatwerktraining hebben gevolgd. Doordat er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden blijft het ook goed beklijven en gaan onze medewerkers niet met een overvol hoofd naar huis. In de afgelopen periode hebben medewerkers van Stam en de Koning, Van der Poel en Van Agtmaal een maatwerktraining gevolgd. Binnenkort is De Bonth van Hulten aan de beurt. Dat zegt genoeg over hoe tevreden we over deze trainingen zijn.”

Wilt u meer informatie over de trainingen die KPE Bouw & Infra verzorgt omtrent wet- en regelgeving binnen de bouw, neem dan contact op met Paul Simons (p.simons@kpe.nl).

Aanbod

Gerelateerde items

No items found.
KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo