Basisdocenten

 • Jan-Kees Duvekot

Jan-Kees is sinds september 2021 werkzaam bij KPE als directeur vastgoed. Hij heeft bijna 20 jaar bestuurservaring in de vastgoedbranche opgedaan en was 18 jaar lang bestuursvoorzitter van de beroepsvereniging Vastgoedpro. Binnen KPE zal zijn focus liggen op het uitbreiden en versterken van onze duurzame positie en het verstevigen van de persoonlijke contacten met alle relaties. Tevens blijft hij actief als vakdocent. Naast zijn werkzaamheden bij KPE runt Jan-Kees ook een succesvol makelaars- en taxatiekantoor.

 • John Liewes

John Liewes is een ervaren allround jurist met o.a. een specialisatie in het bouwrecht en appartementsrecht (VvE). Hij is praktijkgericht en praat met veel enthousiasme over zijn vak. John heeft als jurist verschillende functies vervuld in het bedrijfsleven en bij de overheid. Sinds 2015 is hij werkzaam bij Stichting VvE Belang waar het geven van voorlichting, het adviseren van klanten en het procederen bij de rechtbank behoren tot zijn kerntaken. Tevens is hij leidinggevende van het team van juristen. 

 • Jerry de Rijke

Jerry de Rijke werkt al meer dan 15 jaar als adviseur omgevingsrecht. In die periode heeft hij zich ontwikkeld als specialist omgevingsrecht met ruime ervaring in de ruimtelijke ordening en op het gebied van omgevingsvergunningen, campusontwikkeling, koepelvergunning, complexvergunning en de aankomende Omgevingswet. Jerry is planoloog en jurist. Dit palet aan kennis en ervaring brengt hij ook in bij het samenstellen en geven van cursussen. Jerry hecht veel waarde aan een praktijkgerichte en praktische inhoud, met ruimte voor interactie, discussie en -niet te vergeten- humor. 

 • Ron Weyzen

Ron Weyzen werkt sinds 2008 freelance voor KPE. Als flexibele generalist verzorgt hij de inhoud en vorm van hercertificeringscursussen binnen de kamer Wonen en treedt hij op als docent, met als aandachtsgebieden fiscaliteit, financiering, de recreatiemarkt, huurrecht en marketing. Ron combineert zijn werkzaamheden voor KPE met de directievoering binnen zijn eigen bedrijven, een tweetal landelijk opererende financiële dienstverleners en is hij als docent verbonden aan een private HBO-opleiding.  

 • Woud Jansen

Woud Jansen is bouwkundig opgeleid. Als projectmanager heeft hij een ruime ervaring rondom het ontwikkelen en managen van projecten in bouw en vastgoed: van het vaststellen van ambities tot het opstellen van concrete financiële business cases, inclusief het inrichten van het proces, om te komen tot het beoogde eindresultaat. Het thema 'duurzaamheid' speelt hierin altijd een belangrijke rol. Woud is sociaal en gedreven, waarbij humor niet ontbreekt. Als docent brengt Woud zijn praktijkkennis graag over in zijn cursussen.

 • Frederik de Bruijne

Frederik is allround adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en grondverwerving. Hij is sinds 1996 verbonden aan Gloudemans. Gebiedsontwikkeling en het inzetten van de daarbij behorende grondbeleidsinstrumenten loopt als een rode draad door het brede vakgebied waarin Frederik is gespecialiseerd. Hij weet praktijk en theorie te combineren om te komen tot een maatwerkoplossing. Als gedreven adviseur kan hij als geen ander partijen met tegengestelde belangen duurzaam verenigen. Frederik doceert de basiscursus planschade en onteigening waarbij hij kan putten uit zijn dagelijkse praktijk. De cursus krijgt dan ook vorm met levendige actuele voorbeelden.

 • Maartje Hooijmans

Maartje Hooijmans is sinds 2010 als docent aan KPE verbonden en geeft o.a. cursussen voor de hercertificering WOZ en MA MWB. Maartje is enkele jaren werkzaam geweest als woning- en bedrijfsmakelaar en daarnaast ook als senior WOZ-taxateur bij diverse gemeenten door het hele land. Sinds een aantal jaar is Maartje teamleider WOZ / belastingen bij een gemeente in Gelderland.

 • Erwin Reuterink

Erwin Reuterink is ondernemer en specialist/adviseur in bouwkundig energetisch onderhoud/opwaarderen, bouwgebreken (Conditiemeting conform NEN 2767, schade expertise, bouwfysische onderzoeken) en advies in het herstel/correctie. Tevens is hij gediplomeerd EPA-W en EPA-U adviseur (energie adviseur). Het brede bouwkundige

specialisme komt voort uit ruim 25 jaar ervaring in de bouw. De basis is gelegd bij een instantie die verzekerde kwaliteitsgaranties verstrekte in de bouw (controle/inspecties, schade-inspecties en audits). Daarnaast heeft hij zijn ervaring verruimd als technisch adviseur en bedrijfsleider bij diverse grote leveranciers en applicatiebedrijven in de bouwsector. Sinds 2007 is Erwin werkzaam als zelfstandig adviseur vanuit zijn bedrijf Asisti. Naast advies wordt de aanwezige kennis en ervaring gedeeld middels het verzorgen van verschillende trainingen en opleidingen. Hierbij hecht hij veel waarde aan een praktijkgerichte en praktische inhoud, met veel ruimte voor interactie. Sinds 2012 is Erwin werkzaam als freelance docent voor KPE.

 • Rens ten Hagen

Rens ten Hagen is een allround docent voor de vastgoedsector. Met de opleidingen bouwkunde, bedrijfskunde, informatica en didactiek en vele jaren ervaring in het bouwen, beheren en onderhouden van vastgoed is hij de vastgoeddocent bij uitstek. In zijn eigen bedrijf verzorgt hij adviezen voor opdrachtgevers met een lastige vraag inzake het eigen vastgoed. Daarnaast heeft Rens een eigen onderwijsbedrijf waar hij zijn capaciteiten als docent beschikbaar stelt aan iedereen die een docent, workshopleider, spreker of gastheer nodig heeft. De lessen van Rens zijn zeer interactief en onderhoudend, met de nodige humor en relativering.

 • Bert Vastert

Bert Vastert (1969), senior trainer en coach, Brain Bases Safety gecertificeerd werkt sinds 2008 ook voor KPE.

Voor KPE Vastgoed verzorgt hij resultaatgerichte trainingen op het gebied van commerciële en communicatieve vaardigheden voor makelaars en taxateurs. Daarin staan vertrouwen (en dus ethiek), wederzijds begrip en samenwerken altijd centraal.

Voor KPE Bouw verzorgt Bert vooral trainingen op het snijvlak tussen buiten (bouwplaats) en binnen (UTA). Dus trainingen voor uitvoerders, voormannen, calculators, bouwplaatsmanagers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers. Ook hier weer gericht op vertrouwen, wederzijds begrip en samenwerken (~ met onderaannemers). In de coaching richt hij zich daarbij vooral op de werk-leven balans die op dit moment voor veel gepassioneerde medewerkers in de bouwbranche stevig onder druk staat.

Als geboren docent en specialist in ‘luisteren om te begrijpen’ combineert hij in zijn werk zijn passie voor mensen met zijn financiële achtergrond. Na zijn start als docent op de Hogeschool Enschede heeft hij begin jaren negentig tot eind jaren negentig als bedrijfsleider van groothandel in hout en bouwmaterialen kennis gemaakt met de bouwbranche. Begin deze eeuw is Bert voor zichzelf begonnen als trainer coach en heeft sindsdien zijn sporen verdiend als begeleider van verander trajecten en trainer/coach van ondernemers, en vakmensen en alles daartussen met als belangrijkste bron van kennis: het leven!

 • Karel van Soest

Karel van Soest is een ervaren en allround vastgoed taxateur. Hij heeft algemene economie gestudeerd en een master behaald aan de ASRE. Karel beheerst vele disciplines binnen het taxatie-vak. Samen met zijn kantoorgenoten geven ze daar in de praktijk ook invulling aan. Zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk kan hij enthousiast vertellen over zijn vak. Naast puur vakinhoudelijk aspecten weet hij vaak veel van economische en historische achtergronden.

 • Jeroen Rheinfeld

Jeroen is sinds 2018 als vennoot aan FBN Juristen verbonden. Hij is als adviseur en docent gespecialiseerd in de registergoedpraktijk en specifiek in het agrarisch recht. Met ingang van 1 juni 2020 is Jeroen benoemd tot bijzonder hoogleraar agrarisch recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens is hij als vennoot verbonden aan het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, het Land- en Tuinbouw Bulletin en de Notarisklerk en is hij vaste medewerker van de FBN-redactie. Jeroen is in 2014 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit op een proefschrift over kavelruil. Hij is aan deze universiteit tevens werkzaam als universitair docent en verzorgt colleges agrarisch recht. Voor KPE verzorgt Jeroen de cursus ‘Fiscale Actualiteiten Landelijk Vastgoed’.

 • Marcel Coenen

Marcel Coenen is fiscalist en partner bij Consilio Tax & Law alwaar hij vooral de ( internationale) advisering en begeleiding van bedrijfsovernames onder zijn hoede neemt. Tijdens zijn studie fiscale economie aan de universiteit van Tilburg (destijds KUB, heden Tilburg University) heeft hij al met veel plezier lesgegeven aan het Henric van Veldeke College te Maastricht in de vakken economie en handelswetenschappen. Na afronding van zijn studie is hij onder meer actief geweest in de functie van toegevoegd docent aan de KUB, International Tax Manager bij Alied Domecq PLc te London en partner bij PWC. Thans geeft hij graag gastcolleges aan de Universiteit van Maastricht en brengt hij als docent tijdens de opleidingsdagen bij KPE met veel enthousiasme zijn kennis over aan professionals binnen de bouw- en vastgoedsector.

 • Michaël Wiese

Enkele jaren geleden heeft Michaël de opleiding Master of Science in Real Estate aan de ASRE met goed gevolg afgelegd. Hij is tegenwoordig als Register-Taxateur en manager taxaties verbonden aan een groot landelijk WOZ-taxatiebureau. Daarnaast geeft hij colleges aan studenten op de opleiding Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool in Groningen. Michaël Wiese verzorgt voor KPE opleidingen op het gebied van WOZ en de vakgroep modelmatig waarderen (MA MWB). Zijn enthousiasme en humor gecombineerd met zijn specifieke kennis op het gebied van modelinrichting en het modelmatig waarderen van incourant en commercieel vastgoed, zorgt ervoor dat de opleidingen naadloos bij de praktijk aansluiten.

 • Mireille Tiekstra

Mireille Tiekstra werkt al ruim 13 jaar als adviseur omgevingsrecht, met als specialiteit het opstellen van bestemmingsplannen. De afgelopen jaren heeft Mireille ruime ervaring opgedaan in gebiedsontwikkelingsprojecten, vergunningenmanagement en de aankomende Omgevingswet. Mireille is juridisch planoloog met affiniteit voor doceren. Al deze kennis wordt dan ook ingebracht bij het samenstellen en geven van cursussen. Mireille maakt veel gebruik van praktijkvoorbeelden om de cursussen zo levendig mogelijk te maken. Daarnaast is haar motto: beter twee vragen te veel gesteld dan één te weinig. In de cursussen is dan ook veel gelegenheid tot interactie, het stellen van vragen en voeren van discussie.

 • Vincent Kinneging

Vincent Kinneging is sinds 2000 werkzaam in de makelaardij als makelaar & taxateur, in het Amsterdamse. Zowel in de kamers Wonen alsook in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed, daarnaast is hij ook “Erfpacht-specialist”. Educatie is een onderdeel dat hij totaal onderstreept en onderschrijft, “Het is van belang dat we allemaal up-to-date zijn en blijven met de laatste kennis en wetenschap. Het liefst iets breder dan je directe werksfeer van je vraagt. Alleen dan kun je als een goede adviseur aan de slag.” Vincent is sinds 2019 verbonden aan KPE en geeft o.a. cursussen voor de her certificering en Permanente Educatie voor de makelaar en/of taxateur zowel voor het NRVT alsook VastgoedCert.

 • Jan van Lieshout

Jan van Lieshout is allround makelaar in de regio Nijmegen. Werkzaam sinds 1976 in dit prachtige vak. Hij is eigenaar en oprichter van Jan van Lieshout Makelaardij o.g. Nijmegen (1994). Sinds 2011 freelance werkzaam voor KPE-Morel. Jan van Lieshout is docent in het kader van de her certificeringen van VastgoedCert, NRVT en in de vakgebieden VVE, taxatieleer, Validatie instituten, juridische aspecten, windmolens etc. Vooral het overbrengen van zijn grote ervaring en de vertaling naar de dagelijkse praktijk maakt zijn studiedagen interessant. Onlangs nog vierde hij zijn 25-jarige jubileum als docent in de vastgoedwereld.

 • Lode Eymael

Mr. Lode Eymael is als advocaat werkzaam bij Austen & Peters Advocaten op het gebied van privaatrecht. Lode verzorgt voor KPE-cursussen op het gebied van vastgoed, huurrecht woonruimte en aansprakelijkheidsrecht. Lode was bovendien drie jaar actief als de assistent- redacteur van de European Property Law Journal . Daarnaast heeft hij verschillende pleitwedstrijden gewonnen, waaronder als beste spreker van de John H. Jackson Moot Court Competition on WTO Law te Tsjechië en de meest beloftevolle spreker van de Model United Nations te Reims, Frankrijk. Lode hecht veel belang aan de correctheid van zijn cursussen en staat cursisten zo goed mogelijk te woord.

 • Roderick Crielaers

Roderick Crielaers heeft al ruim 25 jaar ervaring in de woningmakelaardij en is een enthousiaste en bevlogen makelaar en taxateur. Zijn opleiding heeft hij gedaan via een Hbo- opleiding. Na eerder bij verschillende werkgevers te hebben gewerkt, heeft hij sinds 2015 een eigen makelaarskantoor. Zijn expertise ligt binnen de woningmakelaardij en met name bij het taxeren van vastgoed. Roderick is een echte praktijkman in hart en nieren.

 • Joël Scherrenberg

Joël Scherrenberg komt uit de vastgoedsector en is actief met zowel de theorie als in de praktijk. Hij is dagelijks actief als taxateur van voornamelijk publiek vastgoed door heel Nederland. Via verschillende nevenfuncties draagt hij een steentje bij aan de ontwikkelingen binnen de vastgoedsector.

 • André Verduijn

André Verduijn is als senior belastingadviseur werkzaam bij Countus accountants + adviseurs te Zwolle en bekleedt daar mede de functie van Hoofd Vaktechniek Fiscaal. Hij is vooral werkzaam op agro-fiscaal gebied. André publiceert regelmatig in fiscale vakbladen en geeft regelmatig cursussen voor diverse groepen van professionals. Meerdere keren is André door de rechtbank benoemd als fiscaal deskundige in civiele procedures en heeft hij als partijdeskundige opgetreden. Ook is André redacteur van het Tijdschrift van Agrarisch Recht en is André namens Countus accountants + adviseurs lid van de Vaksectie Recht van de VLB.