Basisdocenten

 • John Liewes

John Liewes is een ervaren allround jurist met o.a. een specialisatie in het bouwrecht en appartementsrecht (VvE). Hij is praktijkgericht en praat met veel enthousiasme over zijn vak. John heeft als jurist verschillende functies vervuld in het bedrijfsleven en bij de overheid. Sinds 2015 is hij werkzaam bij Stichting VvE Belang waar het geven van voorlichting, het adviseren van klanten en het procederen bij de rechtbank behoren tot zijn kerntaken. Tevens is hij leidinggevende van het team van juristen. 

 • Jerry de Rijke

Jerry de Rijke werkt al meer dan 15 jaar als adviseur omgevingsrecht. In die periode heeft hij zich ontwikkeld als specialist omgevingsrecht met ruime ervaring in de ruimtelijke ordening en op het gebied van omgevingsvergunningen, campusontwikkeling, koepelvergunning, complexvergunning en de aankomende Omgevingswet. Jerry is planoloog en jurist. Dit palet aan kennis en ervaring brengt hij ook in bij het samenstellen en geven van cursussen. Jerry hecht veel waarde aan een praktijkgerichte en praktische inhoud, met ruimte voor interactie, discussie en -niet te vergeten- humor. 

 • Woud Jansen

Woud Jansen is bouwkundig opgeleid. Als projectmanager heeft hij een ruime ervaring rondom het ontwikkelen en managen van projecten in bouw en vastgoed: van het vaststellen van ambities tot het opstellen van concrete financiële business cases, inclusief het inrichten van het proces, om te komen tot het beoogde eindresultaat. Het thema 'duurzaamheid' speelt hierin altijd een belangrijke rol. Woud is sociaal en gedreven, waarbij humor niet ontbreekt. Als docent brengt Woud zijn praktijkkennis graag over in zijn cursussen.

 • Ron Weyzen

Ron Weyzen werkt sinds 2008 freelance voor KPE. Als flexibele generalist verzorgt hij de inhoud en vorm van hercertificeringscursussen binnen de kamer Wonen en treedt hij op als docent, met als aandachtsgebieden fiscaliteit, financiering, de recreatiemarkt, huurrecht en marketing. Ron combineert zijn werkzaamheden voor KPE met de directievoering binnen zijn eigen bedrijven, een tweetal landelijk opererende financiële dienstverleners en is hij als docent verbonden aan een private HBO-opleiding.  

 • Maartje Hooijmans

Maartje Hooijmans is sinds 2010 als docent aan KPE verbonden en geeft o.a. cursussen voor de hercertificering WOZ en MA MWB. Maartje is enkele jaren werkzaam geweest als woning- en bedrijfsmakelaar en daarnaast ook als senior WOZ-taxateur bij diverse gemeenten door het hele land. Sinds een aantal jaar is Maartje teamleider WOZ / belastingen bij een gemeente in Gelderland.

 • Frederik de Bruijne

Frederik is allround adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en grondverwerving. Hij is sinds 1996 verbonden aan Gloudemans. Gebiedsontwikkeling en het inzetten van de daarbij behorende grondbeleidsinstrumenten loopt als een rode draad door het brede vakgebied waarin Frederik is gespecialiseerd. Hij weet praktijk en theorie te combineren om te komen tot een maatwerkoplossing. Als gedreven adviseur kan hij als geen ander partijen met tegengestelde belangen duurzaam verenigen. Frederik doceert de basiscursus planschade en onteigening waarbij hij kan putten uit zijn dagelijkse praktijk. De cursus krijgt dan ook vorm met levendige actuele voorbeelden.

 • Rens ten Hagen

Rens ten Hagen is een allround docent voor de vastgoedsector. Met de opleidingen bouwkunde, bedrijfskunde, informatica en didactiek en vele jaren ervaring in het bouwen, beheren en onderhouden van vastgoed is hij de vastgoeddocent bij uitstek. In zijn eigen bedrijf verzorgt hij adviezen voor opdrachtgevers met een lastige vraag inzake het eigen vastgoed. Daarnaast heeft Rens een eigen onderwijsbedrijf waar hij zijn capaciteiten als docent beschikbaar stelt aan iedereen die een docent, workshopleider, spreker of gastheer nodig heeft. De lessen van Rens zijn zeer interactief en onderhoudend, met de nodige humor en relativering.

 • Erwin Reuterink

Erwin Reuterink is ondernemer en specialist/adviseur in bouwkundig energetisch onderhoud/opwaarderen, bouwgebreken (Conditiemeting conform NEN 2767, schade expertise, bouwfysische onderzoeken) en advies in het herstel/correctie. Tevens is hij gediplomeerd EPA-W en EPA-U adviseur (energie adviseur). 

Het brede bouwkundige specialisme komt voort uit ruim 25 jaar ervaring in de bouw. De basis is gelegd bij een instantie die verzekerde kwaliteitsgaranties verstrekte in de bouw (controle/inspecties, schade-inspecties en audits). Daarnaast heeft hij zijn ervaring verruimd als technisch adviseur en bedrijfsleider bij diverse grote leveranciers en applicatiebedrijven in de bouwsector.

Sinds 2007 werkzaam als zelfstandig adviseur vanuit zijn bedrijf Asisti. Naast advies wordt de aanwezige kennis en ervaring gedeeld middels het verzorgen van verschillende trainingen en opleidingen. Hierbij hecht hij veel waarde aan een praktijkgerichte en praktische inhoud, met veel ruimte voor interactie. Sinds 2012 werkzaam als freelance docent voor KPE.

Zie zijn profiel op LinkedIn.

 • Bert Vastert

Bert Vastert (1969) werkt als trainer en coach voor KPE sinds 2008. Sindsdien verzorgt hij voor KPE trainingen op het gebied van commerciële en communicatieve vaardigheden voor makelaars en taxateurs. Als geboren docent en specialist in klantgerichtheid combineert hij in zijn werk zijn passie voor mensen met zijn financiële achtergrond. Na zijn start als docent op de Hogeschool Enschede heeft hij begin jaren negentig de overstap naar een groothandel in hout en bouwmaterialen gemaakt om daar als bedrijfsleider aan de slag te gaan. Tien jaar later is Bert voor zichzelf begonnen als trainer coach en heeft sindsdien in de hele bouwkolom, en ook daarnaast, zijn sporen verdiend als begeleider van verander trajecten en trainer/coach van ondernemers, leiders, managers en verkopers met als belangrijkste bron van kennis: het leven.

 • Stijn Berns

Stijn is gespecialiseerd in onteigening en in het bestuursrechtelijk schadevergoedingsrecht (nadeelcompensatie en planschade). Sinds 2004 is hij werkzaam bij Gloudemans. Als adviseur gebiedsontwikkeling adviseert hij op het terrein van gebiedsontwikkeling. Veelal begeleidt hij bestuursorganen bij de administratieve onteigening en het inzetten van gedoogplichten. Ook wordt hij vaak ingeschakeld om als onafhankelijk adviseur een advies te geven in formele planschade - en nadeelcompensatie procedures. Zijn jarenlange ervaring geven hem voer om de cursus onteigening en planschade met dagelijkse praktijkvoorbeelden te illustreren.

 • Karel van Soest

Karel van Soest is een ervaren en allround vastgoed taxateur. Hij heeft algemene economie gestudeerd en een master behaald aan de ASRE. Karel beheerst vele disciplines binnen het taxatie-vak. Samen met zijn kantoorgenoten geven ze daar in de praktijk ook invulling aan. Zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk kan hij enthousiast vertellen over zijn vak. Naast puur vakinhoudelijk aspecten weet hij vaak veel van economische en historische achtergronden.