Privacy en regelgeving in de praktijk & Mag ik bouwen en in gebruik nemen?

Privacywetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (WBP) vervangen voor Europese wetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft gevolgen voor alle organisaties die persoonsgegevens opslaan en bewaren, zowel van klanten als van medewerkers. Organisaties moeten aan deze wet voldoen. 

In deze cursus leert u wat de gevolgen zijn van de nieuwe AVG voor uw organisatie en maakt u een stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt. Praktisch en toepasbaar!

Mag ik bouwen en in gebruik nemen?

In de middag staat de vraag centraal welke vergunningen en toestemmingen noodzakelijk zijn bij bouwen en gebruiken. In deze cursus wordt stilgestaan bij de centrale rol van het bestemmingsplan, maar wordt ook uitgebreid ingegaan op de Wabo, milieuwetgeving, monumenten en archeologie, bedrijven en milieuzonering en aanverwante aspecten. Daarbij is aandacht voor de juridische aspecten, maar zeker ook voor de bestuurlijke en politieke aspecten die een rol spelen bij het krijgen van vergunningen en toestemmingen; waar zit de speling, waar zitten de aandachtspunten?

Aan de hand van een aantal concrete casusvoorbeelden krijgt u een beter begrip van de hoeveelheid, aard, omvang en aandachtspunten bij vergunningverlening met ruimte voor discussie en interactie.

Studiepunten

 • NRVT (Wonen): 6 studie-uren
 • NRVT (BV): 6 studie-uren
 • NRVT (LV): 6 studie-uren
 • NRVT (WOZ): 3 studie-uren
 • VastgoedCert (Wonen): 6 studie-uren
 • VastgoedCert (BV): 6 studie-uren
 • VastgoedCert (LV): 6 studie-uren
 • VastgoedPRO: 6 studie-uren
 • RICS: 6 CPD-uren

 • Cursuskosten
 • € 279,00 excl. btw
  Vaste klantenprijs:
  € 251,10 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 6 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 30
 • Doelgroep
 • Makelaar / taxateur
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Mischa
Jeroen