Ik wil van deze overeenkomst af!

Hoe beëindig ik een overeenkomst? Dat is een vraag die wel vaker aan de orde komt in uw werk, maar waarvan u wellicht niet altijd weet wat precies de beste "ingang" is. Moet er worden opgezegd, ontbonden of moet de overeenkomst eventueel zelfs worden vernietigd? En wat zijn eventuele andere mogelijkheden om zo snel mogelijk tot een einde van de overeenkomst (of een deel daarvan) te kunnen komen?

Het is eigenlijk eenvoudig, als je weet hoe het werkt, had Johan Cruijff kunnen zeggen.

Wanneer je met een andere partij een overeenkomst sluit, bestaan er verplichtingen over en weer. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin de klant eigenlijk niet langer aan zijn verplichtingen wil of kan voldoen of waarin de klant geen behoefte meer heeft aan de prestaties van de ander, met andere woorden: u wilt van de overeenkomst af.

Er zijn verschillende mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen en die hangen af van de soort overeenkomst die tussen de partijen is gesloten, de (eventueel nadere) afspraken die door partijen zijn gemaakt en van de omstandigheden die zich hebben voorgedaan in de specifieke kwestie.

Beëindiging van de overeenkomst

Ten tijde van de cursus zullen de algemene en de bijzondere regels van onder meer opzegging, ontbinding, vernietiging (zoals bedrog en dwaling), maar ook die ten aanzien van misbruik van omstandigheden aan de orde komen. De verschillen tussen deze verschillende beëindigingsmogelijkheden zullen worden uitgelegd en er zal ten tijde van de cursus hoofdzakelijk aan de hand van concrete casussen worden uitgelegd wat dan precies de mogelijkheden en de onmogelijkheden daarvan zijn en hoe je een en ander het beste kunt inzetten.

Deels beëindiging

Niet alleen de pure/volledige beëindiging van een overeenkomst zal aan de orde komen, maar ook bijvoorbeeld de gedeeltelijke ontbinding en bijvoorbeeld de mogelijkheid tot aanpassing van de koopprijs. Deze mogelijkheden komen aan de orde op het moment dat een wederpartij de overeenkomst niet geheel na is gekomen en u, althans de klant, niet wil dat alle prestaties worden teruggedraaid. Dat is dan namelijk niet de bedoeling omdat men bijvoorbeeld wel vast wil houden aan de koop, maar niet langer dezelfde prijs wil betalen. Al met al een cursus die uitnodigt tot het voeren van zeer interessante discussies.

De meest in de markt gebruikte overeenkomsten zullen de revue passeren, u heeft daarnaast ook de mogelijkheid om voorafgaand aan de cursus concrete vragen in te sturen.

Studiepunten

 • NRVT (Wonen): 6 studie-uren
 • NRVT (BV): 6 studie-uren
 • NRVT (LV): 6 studie-uren
 • VastgoedCert (Wonen): 6 studie-uren
 • VastgoedCert (BV): 6 studie-uren
 • VastgoedCert (LV): 6 studie-uren
 • VastgoedPRO: 6 studie-uren
 • RICS: 6 CPD-uren

 • Cursuskosten
 • € 279,00 excl. btw
  Vaste klantenprijs:
  € 251,10 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 6 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 30
 • Doelgroep
 • Makelaar / taxateur
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Mischa
Jeroen