Herontwikkeling Religieus Erfgoed

Dit event is in georganiseerd door Vastgoedjournaal.

Steeds minder mensen gaan in Nederland naar de kerk en veel religieus vastgoed komt leeg te staan. Deze gebouwen zijn vaak beeldbepalend voor een stad, wijk of dorp en de parochieleden, omwonenden of andere betrokken zijn zeer begaan bij de herinvulling van religieuze gebouwen. Maar de weg van herbestemming kent veel emoties, tijd en hobbels. De komende jaren zullen er honderden kerken op de markt komen en de belangstelling is groot. Maar hoe wordt dit proces de komende jaren in goede banen geleid en welke keuzes moeten er worden gemaakt ten aanzien van monumenten, publiek/ privaat gebruik en geld?

12:00 Luxe netwerklunch

13:00 Opening plenaire programma door dagvoorzitter

13.15 Carla Dik-Faber Tweede Kamerlid ChristenUnie, Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek), landbouw/visserij en voedsel, natuur en water, klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.

 • Het belang van religieus erfgoed voor de maatschappij.
 • Standpunt kabinet ten aanzien van leegkomende kerken Subsidieregeling(en).

13.45 Frank Strolenberg Programmamanager Agenda Toekomst Religieus Erfgoed Rijksdienst Cultureel Erfgoed (Netherlands Cultural Heritage Agency).

 • Hoe worden de komende jaren de beschikbare subsidies ingezet voor de markt?
 • Wat zijn de marktontwikkelingen van religieus vastgoed?
 • Niets mag, alles kan met een monument.

14.15 Pauze

14.45 Stella van Gent wethouder Wonen, Arbeidsparticipatie & Inkomen, Onderwijs en Cultuur van de gemeente Súdwest-Fryslan

 • 160 uitdagingen voor de kerken in gemeente Súdwest-Fryslân
 • Gemeente Súdwest-Fryslân is één van de 6 gemeenten die de pilot kerkenvisie gaat uitvoeren
 • Maatwerk, gemeenschapszin en toekomstbestendigheid

15.15 Sidney van den Bergh penningmeester van parochie Willibrordus in Oss en in die gemeente is hij ook raadslid namens het CDA.

 • Wat is de relatie tussen bisdom, parochie, gemeente en omwonenden?
 • Financiering herontwikkeling kerken.
 • Herontwikkeling in samenwerking met parochie.

15.45 Forumdiscussie met ervaringsdeskundigen over religieuze ontwikkelingsprojecten uit de praktijk.

16:15 Netwerkborrel

 • Cursuskosten
 • € 295,00 excl. btw
  Vaste klantenprijs:
  € 265,50 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 4 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 100
 • Doelgroep
 • Makelaar/ taxateur
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Mischa
Jeroen