Eisen instanties

In onderstaand schema is weergegeven wat de eisen van de verschillende instanties zijn voor de studieverplichtingen in 2018.

NRVT

In 2018 moet elke taxateur per kamer 20 PE punten (studie-uren) behalen. Deze zijn als volgt verdeeld:

  • Verplichte onderwerp: 6 studie-uren per kamer
  • Facultatieve onderwerpen: minimaal 9 studie-uren (totaal per persoon en niet per kamer) uit het goedgekeurde aanbod
  • Vrije ruimte: maximaal 5 studie-uren (totaal per persoon en niet per kamer)

Indien iemand in meerdere kamers staat ingeschreven, komen er voor elke extra kamer 6 PE punten bij als verplichting. Dit leidt tot het volgende schema:

Ingeschreven in: I. Verplicht II. Facultatief III. Vrij Totaal
1 werkkamer 6 9 5 20
2 werkkamers 6 + 6 9 5 26
3 werkkamers 6 + 6 + 6 9 5 32
4 werkkamers 6 + 6 + 6 + 6 9 5 38

Als onderwerp voor de verplichte dag is vastgesteld:

  • Wonen : Actualiteiten NRVT Wonen: Het nieuwe model taxatierapport
  • BV : een keuze uit een van de volgende 3 trainingen: Help, mijn klant is een klusser, Mag ik bouwen en in gebruik nemen? en Kantoren terug naar label C en dan?.
  • LV : een keuze uit een van de drie praktijkdagen (landbouw, veeteelt, glastuinbouw) WOZ : de actualiteiten dag WOZ (jurisprudentie)
VastgoedCert

Voor VastgoedCert moet elke makelaar in 2018 verplicht een dagdeel volgen over de vernieuwde privacywetgeving (de AVG). Daarnaast is het voor alle gecertificeerde makelaars verplicht de niveaumeting af te leggen bij SVMNIVO. Deze meting neemt één dagdeel in beslag en verloopt via een regionaal COEL toets centrum. De deelnemer kan zelf kiezen op welke dag en tijdstip deze toets wordt afgelegd. Via KPE Morel zijn vouchers te verkrijgen om deze niveau meting te kunnen boeken. Afhankelijk van in welke kamer(s) iemand staat ingeschreven, is er een andere meting.

De overige studie-uren dient u in te vullen met een goedgekeurde cursus voor het facultatieve deel.

Dit leidt tot het volgende schema:

Ingeschreven in: Verplicht Facultatief Totaal
1 werkkamer 6 (Privacy + niveaumeting) 6 12 uur
2 werkkamers 6 (Privacy + niveaumeting) 12 18 uur
3 werkkamers 6 (Privacy + niveaumeting) 18 24 uur
Overige

Voor de RICS geldt een verplichting van 20 studie-uren (CPD) per jaar. Voor VastgoedPRO gelden alleen eisen als iemand niet is gecertificeerd bij VastgoedCert of het NRVT. Op dat moment moeten per jaar 85 punten worden behaald. De NVM heeft haar eigen studieverplichtingen afgeschaft per 2018. De NVR hanteert een verplichting van 12 punten per jaar voor haar leden van de kamer Landelijk vastgoed.