KPE Bouw & Infra

Online Module Energietransitie en Circulaire Economie

contactpersoon
Paul
Simons
Type
Kosten excl. btw
299,00
Kosten incl BTW
Studiepunten
Studiebelasting
Uren
Deelnemers
0-50
Soort
Online Module
Registraties / studiepunten
Er zijn geen registraties gekoppeld

Energiegebruik en materiaalgebruik zijn belangrijke hedendaagse thema’s omtrent duurzaam bouwen, die terug te leiden zijn naar de energietransitie en de circulaire economie. Nieuwe wetgeving zoals BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en MPG (Milieu Prestatie Gebouw) maakt het steeds complexer om duurzaam bouw- en vastgoed te ontwikkelen. Het doel van duurzaamheid en circulariteit is het voorkomen van de uitputting van grondstoffen, de reductie van de milieu-impact en het voorkomen van afval.

Dit wordt gerealiseerd door onder andere het reduceren van de energiebehoefte (isoleren), opwekken van duurzame energie, toepassen van materialen met een lagere milieu-impact, losmaakbaar bouwen en door de verschuiving van bezit naar gebruik. Maar hoe zorgen wij nu dat deze theoretische begrippen daadwerkelijk leiden tot een duurzaam project?

In de online module Energietransitie en Circulaire Economie worden de principes van de energietransitie en de circulaire economie toegelicht. Daarbij leert u met welke wet- en regelgeving u rekening moet houden, wat de meest recente ontwikkelingen zijn op dit gebied en in welke mate de energietransitie en de circulaire economie elkaar kunnen versterken of juist belemmeren. De principes worden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden en u krijgt praktische handvatten en maatregelen om deze principes toe te passen in aanbestedingen en bouwprocessen.

Doelgroep

Medewerkers die te maken hebben of binnenkort te maken krijgen met een project waarin Energietransitie of Circulair bouwen een rol speelt. Denk hierbij aan plancoördinatoren, (sr.) werkvoorbereiders, trainees, jong professionals maar ook projectleiders die hun kennis willen vergroten op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Gedurende de online module wordt ‘the bigger picture’ vertaald naar praktische toepassingen en hulpmiddelen in de praktijk.

Niveau: hbo/wo

Opzet

Deze online module bestaat uit een aantal onderdelen met een tijdsbesteding van circa 45 minuten per dag, gedurende 2 weken, via ons digitaal leerplatform KPE Online: interactieve webinars, opdrachten en achtergrondinformatie.

Planning

De volgende reeks start op donderdag 17 februari 2022.

* De praktijkopdracht voert u zelfstandig uit en neemt circa 45 minuten per opdracht in beslag.

Doelstelling

Na afloop van deze online module bent u in staat om:

  • De begrippen en principes van of met betrekking tot energietranisitie en circulaire economie toe te lichten.
  • De samenhang tussen energietransitie en circulaire economie uit te leggen.
  • Uit te leggen wat BENG inhoudt.
  • Relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de energietransitie en circulaire economie in de gebouwde omgeving te benoemen en informatie hierover op te zoeken in de bronnen.
  • Weer te geven hoe circulariteit meetbaar wordt gemaakt en de ontwikkelingen te benoemen die er op dit vlak zijn.
  • Weer te geven hoe je kunt omgaan met nieuwe verdienmodellen en de verschuiving van eigendom naar gebruik.
  • Uit te leggen op welke manier je circulariteit kunt meenemen in het aanbestedingsproces.
  • Op basis van de aangereikte informatie de vertaling te maken naar je eigen project: Wat betekent dit voor mijn projecten in de toekomst?

Cursusmomenten

Waar, wanneer en hoe laat in één oogopslag

No items found.
Geen resultaat beschikbaar

Er zijn helaas geen ingeplande opleidingen beschikbaar

Schrijf je in voor de wachtlijst
Aanmelden wachtlijst

Aanvraagformulier

Velden met een * zijn verplicht.

No items found.
Bedankt voor het invullen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Inschrijving opleiding HTI

Velden met een * zijn verplicht.

Onderstaand invullen als uw werkgever de kosten betaalt
Bedankt voor het invullen!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
KPE Groep
Bij alles wat wij doen, leggen de Peoplebuilders de lat hoog. Dat doen zij op basis van vijf kernwaarden: persoonlijk, kwalitatief, klantgericht, innovatief en betrouwbaar.
Dordrecht
M.H. Trompweg 229
3317 BS Dordrecht
(085) 016 04 78
Maastricht
Bassin 120
6211 AK Maastricht
Doetinchem
Gildenstraat 27
7005 BL Doetinchem
(085) 016 04 78
Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
(085) 016 04 78
Logo RicsLogo NTROLogo Cedeo