Training Meer en Minderwerk

Een nieuwbouwproject, altijd uitdagend. Een uitgebreid bestek en goede planning, ondanks dat is meer- of minderwerk geen uitzondering. 

Gevoel krijgen bij de juridische afbakening van meer- en minderwerk is wat deze training biedt. Inzage in welke scenario’s tot meerwerk, extra uitgaven, leiden en welke tot minderwerk, teruggave van kosten leiden. Tijdens de training wordt het meer- en minderwerk vanuit verschillende contexten bekeken, denk aan die van de aannemer, de consument enz.


VOOR WIE:

Deze training is voor iedereen in zijn of haar dagelijkse werkzaamheden te maken krijgt met meer- minderwerk vraagstukken. Denk aan: werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, opdrachtgevers etc.

Niveau: MBO+ / HBO


PLANNING:

 • De training vindt plaats op dinsdag 28 december 2021, locatie Zeist, Oud Londen.

Voorbereiding: inventariseren casussen.


AANPAK:

De training duurt een dag, waarbij interactieve werkvormen worden toegepast. De juridische kaders worden tot leven gebracht door het werken met casussen die directe toepasbaarheid kennen in de dagelijkse praktijk. De deelnemers worden dan ook uitgenodigd om casussen en vragen uit de eigen werkpraktijk in te brengen.


THEMA'S:

Thema’s die tijdens de training aan bod komen zijn onder andere:

 • meerwerk in titel 12 van boek 7 ‘Aanneming van werk’ uit het Burgerlijk Wetboek;
 • verrekening van meer- en minderwerk (UAV 2012);
 • bestek wijzigingen (UAV 2012);
 • stelposten (UAV 2012);
 • hoeveelheden (UAV 2012);
 • afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (UAV 2012);
 • meer- en minderwerk in koop-/aannemingsovereenkomsten;
 • meer- en minderwerk in de UAVgc-2005;
 • meer- en minderwerk in de AVA 2013.

Doelstelling

U verkrijgt kennis op het gebied van meer- en minderwerk, die u direct toepast in uw dagelijkse werkzaamheden.

Na deze training ben je:

 • in staat om veel voorkomende praktijksituaties rondom meer- minderwerk te doorzien;
 • inhoudelijk bekend met meer- en minderwerk in professionele bouwcontracten zoals bestekken en consumenten overeenkomsten;
 • kan je in- en externe communicatie voeren over meer- en minderwerk.

 • Kosten
 • € 550,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 8 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 14
 • Doelgroep
 • Werkvoorbereiders, uitvoerders, projectleiders, opdrachtgevers etc.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul