Resultaatgericht Samenwerken (RGS)

De aanbestedingsmarkt verandert. Steeds vaker gaan opdrachtgever en opdrachtnemer een langdurige samenwerking aan, waarin ook afspraken worden gemaakt over onderhoud en beheer. Resultaatgericht Samenwerken (RGS) is een methodiek waarmee bedrijven de faalkosten bij renovatie en onderhoud aanzienlijk omlaag kunnen brengen. Het leidt tot lagere kosten, betere kwaliteit en een efficiënter proces. De opdrachtgever ziet dit graag!


Ook u vindt het belangrijk om resultaatgericht samen te werken met opdrachtgevers en partners. Om die reden wil u graag de kennis vergroten op het gebied van Resultaatgericht Werken en daarmee het resultaatgericht denken en handelen van uw medewerkers bevorderen. Met als doel om gemeenschappelijk met opdrachtgever en partners te komen tot het beste resultaat dat mogelijk is!


DOELGROEP:

Projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectcoördinatoren, calculatoren, MT-leden en directie.

Eventueel ook uit te voeren voor uitvoerend personeel.


PLANNING:
Datum op aanvraag


AANPAK:

Intakegesprek:

Om de exacte opleidingsbehoefte vast te stellen vindt er voorafgaand aan de sessies een intakegesprek plaats. De trainer stemt met u af welke specifieke wensen u heeft met betrekking tot de inhoud van de sessies. Op die manier kunnen we het programma exact afstemmen op uw wensen.

 

Onze trainer, die wij speciaal voor u hebben geselecteerd, heeft de omslag meegemaakt bij een coöperatie van in-cyclus werken naar Resultaatgericht Samenwerken. Vanuit zijn positie als opdrachtgever en jarenlange ervaring met RGS kan hij de theorie op zeer praktische manier toelichten, aangeven wat belangrijk is bij RGS en ondersteunen bij het maken van een actieplan.


Dagdeel 1 & 2:

Verschillende werkvormen worden afwisselend toegepast. Een belangrijk resultaat is dat de deelnemers zich voldoende bewust zijn van de voor- en nadelen van RGS en de wensen van opdrachtgevers op dat gebied. Het programma bestaat uit twee middag/avond sessies en is praktijkgericht: we gaan actief met elkaar aan de slag. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Definities en begrippen
 • Regelgeving en maatschappelijke context
 • Ontwikkeling in inkoopstrategieën
 • RGS: afspraken en contracten
 • Sturen en balanceren in kwaliteit
 • Voorbeelden van overeenkomsten en formulieren.


Doelstelling

Na afloop van deze training kan de deelnemer:

 • uitleggen wat Resultaatgericht Samenwerken inhoudt;
 • meer resultaatgericht denken en handelen tijdens projecten;
 • zich beter inleven in het perspectief van de opdrachtgever;
 • gemeenschappelijk het beste resultaat nastreven met de opdrachtgever en partners.

 • Kosten
 • € 350,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 7 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • Projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectcoordinatoren, calculatoren, MT-leden en directie. Eventueel ook uit te voeren voor uitvoerend personeel.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul