Project-Kickstarter

Een effectieve project start-up voor projectteams in de bouw

Uit onderzoek blijkt dat dat professionalisering op het vlak van samenwerking noodzaak is - mede met het oog op het terugdringen van faalkosten (Cijfers & Trends Bouw 2016/2017, Rabobank). Vooroverleg met alle project-betrokkenen wordt als meest effectieve manier gezien om faalkosten te reduceren. Als bouwbedrijf is het dan ook van belang dat (nieuwe) projectteams zo snel mogelijk effectief met elkaar communiceren en samenwerken. Dit scheelt gedurende het project heel wat miscommunicatie, frustratie, tijd en geld. Hoe effi­ciënt zou het zijn als alle leden van het projectteam in de opstartfase direct elkaars gedrag begrijpen en weten hoe ze elkaar kunnen benaderen?


Door met het projectteam deel te nemen aan onze KPE Project-Kickstarter leert een nieuw geformeerd projectteam elkaar meteen goed kennen, waardoor zij op een positieve en effectieve manier het project tot een succes kunnen maken en faalkosten worden gereduceerd.


DOELGROEP:

Voor projectteams die willen gaan voor een gezamenlijk resultaat (best for project!) en samengesteld zijn voor een te realiseren project in de bouw.


DUUR:

Eén dag: datum op aanvraag

Het programma start om 13.00 uur en eindigt om circa 22.00 uur.


OPZET:

Het programma bestaat uit een middag- en avonddeel, waarin de leden van het projectteam zich op een ontspannen manier bewust worden van hun eigen gedrag en het gedrag van hun projectcollega’s. En dat zonder lange vragenlijsten of dikke rapporten, maar weergegeven in een persoonlijke landkaart, gebaseerd op de gedragsstijlen van DISC. U ziet dus in één opslag wat uw kwaliteiten, gedragingen en valkuilen zijn en kan dit vergelijken met collega’s.


De opzet is als volgt:

Voorbereiding:

 • Elk projectlid ontvangt twee weken vooraf per mail een uitnodiging om 24 vragen te beantwoorden.
 • Na beantwoording van deze vragen ontvangt elke deelnemer een korte uitslag met persoonlijke video.

Middagprogramma:

 • Tijdens de kickstarterdag krijgt iedereen zijn/haar persoonlijke landkaart van MapsTell uitgereikt.
 • Met behulp van een grote versie van de landkaart kunnen de projectleden zichzelf vanuit hun perspectief, of het perspectief van anderen positioneren of op elkaar reageren.

Dit proces wordt begeleid door een professional die veel ervaring heeft met het begeleiden van projectteams in de bouwsector. Na dit onderdeel vindt een korte projectinhoudelijke aftrap plaats door de projectleider. De procesbegeleider blijft hierbij aanwezig.


Avondprogramma:

 • De dag wordt afgesloten met deelname aan een Escape Room* & diner.
 • Optioneel: Naborrelen, overnachting & ontbijt.

*De Escape Room kan ook vervangen worden door een andere teamactiviteit waarbij samenwerking en communicatie centraal staan.

 

Doelstelling

Aan het einde van deze Project-Kickstarter:

 • Zijn de projectleden in staat om direct ef­ficiënt als team samen te werken;
 • Is elk lid van het projectteam zich bewust van zijn gedrag, sterke punten en valkuilen;
 • Weet de deelnemer hoe andere leden van het projectteam zijn/haar gedrag of reacties ervaren;
 • Is de deelnemer zich bewust van het gedrag van anderen en heeft hij/zij meer begrip voor de reactie van anderen;
 • Is de deelnemer in staat om optimaal te communiceren en preventief frustraties te voorkomen.

Kortom: deze Project-Kickstarter zorgt voor wederzijds begrip naar elkaar en bevordert direct vanaf de projectstart een ef­ficiënte samenwerking.


 • Studiebelasting
 • 7 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • Voor projectteams die willen gaan voor een gezamenlijk resultaat (best for project!) en samengesteld zijn voor een te realiseren project in de bouw.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul