Masterclass Meer succes bij tenders in de bouw

Verhoog je EMVI score, verlaag je tenderkosten. Vergroot je slagingskans!

Als opdrachtnemer wilt u op een zo effectief mogelijke manier het tenderproces doorlopen met als doel om de opdracht gegund te krijgen. Het is dus van belang dat u exact begrijpt wat de achterliggende behoeften van de opdrachtgever zijn, dat u grip heeft op het tenderproces binnen uw organisatie én de tenderkosten zoveel mogelijk beheerst. Wilt u op een praktische manier uw kennis en vaardigheden rondom het tenderproces verbeteren en daarmee uw slagingskans bij tenders vergroten? 


DOELGROEP:

Deze masterclass is bestemd voor tendermanagers en iedereen die betrokken is bij tenders van geïntegreerde aanbestedingen aan de opdrachtnemende zijde. De masterclass is geschikt voor zowel de ervaren medewerkers die zichzelf op dit vlak verder willen ontwikkelen, als voor medewerkers die deze ervaring willen gaan opbouwen.


OPZET PROGRAMMA:

Het programma heeft een duur van drie dagen. Aan de hand van een casus worden de verschillende fasen van een tender doorlopen; zowel vanuit het perspectief van opdrachtnemer én opdrachtgever. Daarin worden alle aspecten behandeld die benodigd zijn om een tender te laten slagen. Dag 3 staat in het teken van persoonlijke verdiepingsvragen uit uw werkpraktijk.


PLANNING:

Drie dagen van 14.00 uur tot 20.00 uur, inclusief diner.

 • Dag 1: dinsdag 28 december 2021
 • Dag 2: woensdag 29 december 2021
 • Dag 3: donderdag 30 december 2021DAG 1:

 • Introductie en formuleren leerdoelen
 • Verschillende types aanbestedingen
 • Verschillende fases tenderproces
 • Doorgronden van de totstandkoming van een uitvraag
 • Effectief opstellen van inschrijvingsproducten (plan van aanpak, risicodossier, kansendossier)


DAG 2: 

 • Beoordelen van stukken vanuit perspectief opdrachtgever
 • Vaardigheden dialoog en interview met opdrachtgever
 • Specifieke aanvullende acties bij BVP tender
 • Succesvol doorlopen/inrichten contractclose
 • Verificatie van prestatiebeweringen (verificatiedossier)
 • Persoonlijk actieplan
 • Evaluatie en afronding


DAG 3:

 • Terugblik en verdieping op dag 1 & 2
 • Verdieping op onderwerpen, per persoon
 • Programma afhankelijk van input deelnemers
 • Persoonlijk actieplan


Doelstelling

Aan het einde van deze masterclass:

 • weet u hoe u de EMVI documenten moet opstellen om aansluiting te vinden met de opdrachtgever;
 • bent u bekend met en heeft u meer grip op het hele tenderproces van voorbereiding tot en met gunning;
 • bent u beter in staat om tijdens de verschillende fasen van het tenderproces de behoefte van de opdrachtgever te doorgronden en hierop te acteren;
 • bent u zich bewust van de verschillende typen tenders, de bijbehorende tenderprocessen en rollen die hiervoor nodig zijn.

Kortom: u heeft meer grip op tenders en kent de do’s en don’ts.

 • Kosten
 • € 1.295,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 21 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • Tendermanagers en iedereen die betrokken is bij tenders van geïntegreerde aanbestedingen aan de opdrachtnemende zijde. Voor zowel de ervaren medewerkers die zichzelf op dit vlak verder willen ontwikkelen, als voor medewerkers die deze ervaring willen gaan
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul