Bouwbesluit 2012

Ieder bouwwerk moet minimaal voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de ontwerp- en werkvoorbereidingsfase wordt hieraan veel tijd en aandacht besteed. Het blijkt echter dat de interpretatie van de regels vaak onjuist plaatsvindt. Ook is het de vraag of de regels uit het Bouwbesluit in de uitvoering wel gehaald worden. En hoe kunt u dat aantonen?

Deze training is een praktische training die het Bouwbesluit koppelt aan de dagelijkse praktijk. Naast het Bouwbesluit wordt ook aandacht besteed aan andere relevante bouwregelgeving. Per hoofdstuk uit het Bouwbesluit worden de belangrijkste eisen, veel voorkomende details en geschikte producten besproken.


DOELGROEP:

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het Bouwbesluit in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectcoördinatoren en calculatoren.


INHOUDEN:

 • De woningwet
 • Het Bouwbesluit
 • Bouwrecht en het Bouwbesluit
 • Verordeningen
 • Normen
 • Bouwtechnische details
 • De uitvoering van bouwtechnische details in relatie tot het Bouwbesluit


PLANNING:

 • De training vindt plaats op dinsdag 28 december 2021, locatie Zeist, Oud Londen.Doelstelling

De deelnemers zijn na de training in staat om:

 • Het Bouwbesluit te lezen en te interpreteren;
 • Het bouwbesluit op een praktische wijze toe te passen bij projecten tijdens de voorbereidende werkzaamheden, zoals calculatie, inkoop en werkvoorbereiding;
 • Tekortkomingen en/of afwijkingen in relatie tot het Bouwbesluit tijdig te signaleren en deze beargumenteerd te communiceren.

 • Kosten
 • € 309,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 7 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • Projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders, projectcoordinatoren en calculatoren.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul