‘Koopmans Young Talent ontmoet directie’

Op basis van de huidige veranderende situatie de intrinsieke motivatie van de leden van KYT te vergroten om een concrete bijdrage te leveren aan de grotere doelen van Koopmans.

'Dura Vermeer dat zijn wij'

Een collectieve training met de volgende onderwerpen:

  • Kostenbewustzijn
  • Houding en gedrag in relatie tot kwaliteit en veiligheid
  • Duurzame inzetbaarheid

‘Safety attitude’

Een ‘Serious Game’ (alternatief) ontwikkelen voor de vaklieden, welke aantrekkelijk is voor de doelgroep en aansluit op de verschillende disciplines, namelijk: woningbouw en utiliteitsbouw.