Opleiding interne kwaliteitsborger

De opleiding Interne Kwaliteitsborger leidt medewerkers binnen de bouwbranche op als schakel tussen de organisatie en de externe kwaliteitsborger. Als interne kwaliteitsborger heeft men de specifieke taak om de kwaliteitsaanpak voor projecten te stroomlijnen en zorg te dragen voor de juiste invulling van kwaliteit en het verkrijgen van de vereiste bewijslast. De opleiding gaat in op de belangrijkste aspecten omtrent de wkb en hoe deze een rol speelt binnen de eigen organisatie. Hierdoor spreekt en begrijpt de interne kwaliteitsborger de taal van zowel de eigen organisatie als de externe kwaliteitsborger. De interne kwaliteitsborger is dus een regisseur van kwaliteit van binnenuit en een bouwprocesmanager
die specifiek op het gebied van kwaliteit zorgdraagt dat voor het project aan de vereiste prestaties wordt voldaan.


OPZET TRAINING
De opleiding bestaat uit vier fysieke lesdagen waarin diverse relevante onderwerpen interactief behandeld worden. Ook gaan de deelnemers aan de slag met het digitale leerplatform waar de startopdracht, praktijkopdracht en andere relevante documentatie gevonden kan worden. De praktijkopdracht wordt door de deelnemers in de eigen werkomgeving gemaakt om zo de toepassing van de theorie in de praktijk te vergroten. Per lesdag worden daarnaast diverse relevante onderwerpen behandeld welke hieronder worden weergeven.

 • Lesdag 1:
  • Introductie
  • Regelgeving: Bouwtechnische voorschriften (BBL) op hoofdlijn
 • Lesdag 2:
  • Rol instrumentaanbieder
  • Praktijkuitwerking
 • Lesdag 3:
  • Rol externe kwaliteitsborger
  • Rollenspel
 • Lesdag 4:
  • Eindtoets
  • Verdediging praktijkopdracht
 • Praktijkopdrachten:
  • Directe, praktische toepassing in eigen werkomgeving

TOETSING

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer getoetst aan de hand van twee onderdelen, namelijk de praktijkopdracht en de eindtoets. De praktijkopdracht wordt gedurende de opleiding gemaakt in de eigen werkomgeving van de deelnemer, waarna deze op de laatste lesdag zal worden verdedigd. De eindtoets meet daarnaast op dezelfde dag het kennisniveau van de geleerde theorie van de deelnemer. Na beide elementen positief afgerond te hebben, ontvangt de deelnemer een certificaat Interne Kwaliteitsborger (IKB).


PLANNING

 • Bijeenkomst 1: 29 september 2022
 • Bijeenkomst 2: 13 oktober 2022
 • Bijeenkomst 3: 27 oktober 2022
 • Bijeenkomst 4: 10 november 2022
 • Alle bijeenkomsten vinden plaats van 14:00 uur tot 21:00 uur inclusief diner.

Doelstelling

Na afloop van de opleiding is de deelnemer:

 • in staat om de keuringsvereisten en gevraagde bewijslast vanuit de externe kwaliteitsborger aan te bieden en te optimaliseren.
 • bekend met relevante bouwregelgeving en nieuwe regels voor private kwaliteitsborging.
 • bekend met de specifieke eisen die aan het proces van kwaliteitsborging worden gesteld.
 • bekend met de gehele keten van het bouwproces.
 • bekend met de actoren en de positie van kwaliteitsborging in de eigen organisatie.
 • in staat om bouwplannen te beoordelen.

 • Kosten
 • € 2.200,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 28 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • De doelgroep voor de opleiding Interne Kwaliteitsborger bestaat uit medewerkers uit de gehele bouwketen met minimaal 5 jaar gerelateerde projectervaring. Tijdens deze opleiding ontwikkelt de deelnemer zich tot een bekwame Interne Kwaliteitsborger.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons