Ontwikkelprogramma voor de voorman

Bouwbedrijven realiseren projecten op de bouwplaats met behulp van onder andere uitvoerders, vaklieden en voormannen. Deze laatste doelgroep staat hiërarchisch gezien tussen de uitvoerders en vaklieden in en is veelal vanuit de functie van vakman doorgegroeid naar voorman. Zij hebben leiding leren geven in de praktijk, maar dit wordt als uitdagend ervaren: ze waren voorheen immers zelf onderdeel van de groep vaklieden. Om hen verder te ontwikkelen op het gebied van hun leidinggevende (basis)vaardigheden en hen te leren op een juiste manier om te gaan met de soms tegenstrijdige belangen van vaklieden en uitvoerders, heeft KPE het ontwikkelprogramma voor de voormannen ontwikkeld.


DOELGROEP:

De doelgroep zijn voormannen veelal doorgegroeid vanuit hun rol als vakman.


PLANNING | CENTRAAL IN HET LAND:

De vier bijeenkomsten starten om 08.00 en eindigen om 12.00 uur. 

 • Dagdeel 1: donderdag 24 november 2022

 • Dagdeel 2: donderdag 15 december2022

 • Dagdeel 3: donderdag 19 januari 2023

 • Dagdeel 4: nader te bepalen in overleg met de groep


AANPAK:

Het programma is opgebouwd uit vier bijeenkomsten van 1 dagdeel, verspreid over een periode van 3 maanden, met korte direct toepasbare praktijkopdrachten. Door deze doorlooptijd, verdeling en diverse vormen van de interventies is het leerrendement hoog.


FASE 1:

Persoonlijke Ontwikkel Scan

Om een goed beeld te krijgen van de exacte ontwikkelbehoefte van de voormannen maken de deelnemers de KPE Persoonlijke Ontwikkel Scan. De KPE Persoonlijke Ontwikkel Scan kan worden beschouwd als het startpunt voor persoonlijke, duurzame ontwikkeling. De scan heeft dan ook geen beoordelend, maar een ontwikkelgericht karakter. De deelnemer ontvangt de inloggegevens voor het maken van de digitale Persoonlijke Ontwikkel Scan. Dit is een vragenlijst die bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk:

 • De “Big-5” persoonlijkheidstest
 • Basiscompetentietest
 • Prestatiemotivatietest
 • Vervolgens ontvangt de deelnemer een persoonlijk rapport per e-mail en wordt een ontwikkelgesprek ingepland.


  Individueel ontwikkelgesprek
  Tijdens een individueel ontwikkelgesprek met de trainer van het traject wordt het rapport verder toegelicht en stilgestaan bij de ambities en ontwikkelmogelijkheden in relatie tot de functie van voorman. Deze gesprekken vinden bij voorkeur plaats twee weken voor de eerste collectieve bijeenkomst. Op die manier heeft de trainer een glashelder beeld van de ontwikkelbehoefte van
  elke individuele voorman en kan hij een programma op maat maken.


  FASE 2:
  Op basis van de input uit stap 1 en 2 wordt een programma inhoudelijk ontwikkeld voor bijeenkomst 1, 2 en 3. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vele werkvormen die direct aansluiten bij de doelgroep. Tussentijds ontvangen de deelnemers periodiek kleine opdrachten, die zij direct kunnen uitvoeren/toepassen in de praktijk, waardoor de deelnemers periodiek gemotiveerd worden en blijven en hun motivatie tijdens dit traject groot blijft.


  FASE 3:
  Circa 1 maand na bijeenkomst 3 vindt een terugkombijeenkomst plaats waarin, op basis van de ervaringen in de praktijk, de leervragen van de voormannen centraal staan. Ervaringen worden uitgewisseld en tips en trucs met elkaar gedeeld.Doelstelling

Na afloop van het traject kan de deelnemer:

 • zijn rol als voorman beschrijven;
 • zijn positie als voorman beter pakken oftewel zichzelf losmaken van de vaklieden;
 • de aan bod gekomen gespreks- en communicatietechnieken inzetten in de dagelijkse praktijk t.b.v. zijn rol als voorman;
 • professioneel leiding geven, communiceren en feedback geven en ontvangen.


 • Kosten
 • € 895,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 16 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • De doelgroep zijn voormannen, veelal doorgegroeid vanuit hun rol als vakman.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons