Online Module Aanslaan van Lasten

In deze Online Module behandelen we het op de juiste wijze aanslaan van lasten. We behandelen de verschillende hijswerktuigen en hijsgereedschappen en het op een veilige en efficiënte manier aanslaan van lasten.

Dit doen wij aan de hand van korte en afwisselende leereenheden. We maken enerzijds gebruik van theorie en de toelichtingen daarbij en anderzijds van voorbeelden uit de praktijk, met als doelstelling je iets te leren over de gevaren die te maken hebben met de gevaren die het aanslaan van lasten met zich meebrengen. Daarbij gaat het niet alleen om het aanslaan van lasten maar ook de zaken daarom heen, zoals het plaatsen van een last op een steiger of in een bouwwerk, het verplaatsen van lasten in horizontale richting, etc.


Waarom deze cursus?

Het komt nog al eens voor dat bouwplaatspersoneel wordt geconfronteerd met het verplaatsen van een last. Vooral als het zware lasten zijn die verticaal verplaatst moeten worden dan zal al snel gebruik gemaakt worden van een kraan.

Vooral als deze werkzaamheden er even snel tussen door moeten gebeuren dan ontstaan er grote risico’s. Is het personeel niet deskundig of is het juiste hijsgereedschap niet voorhanden dan liggen er grote risico’s op de loer. Daarom worden er niet voor niets eisen gesteld aan de deskundigheid van het personeel.

Op sommige bouwplaatsen is iemand speciaal aangesteld als hijsbegeleider. Dat is een goede zaak maar ook dan kan het gebeuren dat er even snel iets tussen een strakke kraanplanning door gehesen moet worden en de hijsbegeleider net even niet aanwezig is.

Het is daarom zaak dat iedereen die een last aanhaakt voldoende geïnstrueerd is. Alleen op die manier kunnen onveilige situaties en ongelukken worden voorkomen.

Maar er is meer, als iedereen goed opgeleid is dan zal ook het werk beter en efficiënter verlopen.


Opzet van de Online Module:

 • Blok 0: Welkom en introductie
 • Blok 1: De Arbowet en veilig hijsen
 • Blok 2: Hijswerktuigen
 • Blok 3: Hijsgereedschappen
 • Blok 4: Veilig en efficiënt aanslaan
 • Blok 5: Praktijkvoorbeelden
 • Blok 6: Samenvatting & eindtoets


Doelstelling

Na afloop van deze online module bent u in staat om op basis van de aangeboden theorie:

 • Uit te leggen hoe u op een veilige wijze het aanslaan en verplaatsen van lasten op de bouwplaats kunt uitvoeren.
 • Algemene en specifieke veiligheidseisen en regels ten aanzien van het aanslaan en verplaatsen van lasten op de bouwplaats weer te geven.
 • De gevaren en risico’s te noemen die zich bij het aanslaan en verplaatsen van lasten kunnen voordoen (voorbeelden daarvan zijn vallen van voorwerpen, overbelasting en verkeerd gebruik van hijs- en hefwerktuigen en gereedschappen, verlies van controle over de last, verkeerd plaatsen van de last, risico voor de omgeving).
 • De eisen weer te geven die worden gesteld aan transporthouders en hoe u deze op een juiste wijze dient te gebruiken.
 • De eisen te noemen die gesteld worden aan het hijsmateriaal.
 • Weergeven en demonstreren hoe u communiceert met de kraanmachinist.
 • De krachtenwerking in hijskettingen, -kabels en -banden en de werking van katrollen globaal toelichten.

 • Kosten
 • € 299,00 excl. btw
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 50
 • Doelgroep
 • Bouwplaatspersoneel
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons