HTI opleiding Kwaliteitsborger

Tijdens de opleiding HTI Kwaliteitsborger wordt de student meegenomen in alle aspecten omtrent de wkb. Op een interactieve manier gaan de studenten aan de slag met de theorie tijdens o.a. lesdagen, bedrijfsbezoeken en workshops. Na deze opleiding op hbo-niveau afgerond te hebben, heeft de student zich ontwikkeld tot bekwaam kwaliteitsborger.


OPZET OPLEIDING
De 1-jarige opleiding bestaat uit in totaal 16 dagen verdeeld over 9 modules. Deze dagen bestaan o.a. uit (fysieke en online) lesdagen, workshops en bedrijfsbezoeken. Daarnaast gaat de student aan de slag met praktijkopdrachten en werkstukken.
Alvorens de opleiding van start gaat, wordt er in een persoonlijk gesprek vastgesteld waar de behoeftes liggen van de student. Indien gewenst is er de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van de opleiding, mits de student kan aantonen dat hij/zij reeds in het bezit is van de gewenste kennis en kunde op dat gebied. Vervolgens zal er een persoonlijk rooster samengesteld worden.


TOETSING
Gedurende de opleiding wordt de student per module beoordeeld aan de hand van een werkstuk. Nadat een werkstuk met een voldoende is afgesloten ontvangt de student een deelcertificaat voor de betreffende module. De student heeft na het afronden van de complete opleiding dus meerdere certificaten ontvangen welke gezamenlijk het recht geven op het diploma HTI Kwaliteitsborger.


OPZET PER MODULE
De opleiding bestaat in totaal uit 9 modules waarin theorie wordt afgewisseld met praktijk.

 • Module 1: Kwaliteitsborgingsplan
  • De Wet kwaliteitsborging
  • De rol van de kwaliteitsborger
  • Juridische positie kwaliteitsborger
 • Module 2: Bouwbesluit
  • Het Bouwbesluit
  • Omgevingsplan
 • Module 3: Rapporteren
  • Opstellen kwaliteitsborgingsplan algemeen
  • Instrument KIK
 • Module 4: Constructie
  • Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)
 • Module 5: Brandveiligheid
  • Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)
 • Module 6: Bouwfysica
  • Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)
 • Module 7: Installaties
  • Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)
 • Module 8: Toezicht
  • Planbeoordeling en/of kwaliteitsborgingsplan (protocol)
 • Module 9: Praktijkdag
  • Het schrijven van een Eindverklaring "As Built"

Doelstelling

Tijdens de 1-jarige opleiding ontwikkelt de student zich tot een bekwaam en gediplomeerd kwaliteitsborger. De afgestudeerde HTI Kwaliteitsborger is in staat om de kwaliteit van bouwwerken te beoordelen en te bewaken aan de hand van de voorschriften van het Bouwbesluit. Na afloop van de opleiding is de student:

• in staat om een kwaliteitsborgingsplan te schrijven.

• in staat om te rapporteren in een eenduidig format.

• bekend met en heeft uitgebreide kennis van het Bouwbesluit.

• bekend met hoe constructieve, bouwfysica, brand- en installatieveiligheid moet worden gecontroleerd.

• bekend met hoe toezicht uitgevoerd moet worden en is daarbij in staat om een onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.

 • Kosten
 • € 5.390,00 excl. btw
 • Studiebelasting
 • 112 uur
 • Aantal deelnemers
 • 0 - 15
 • Doelgroep
 • Medewerkers uit de bouw- en vastgoedsector met minimaal een bouwkundige of (civiel)technische opleiding (HBO/TU niveau) en 5 jaar werkervaring met het beoordelen en bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van een bouwwerk.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons