HTI opleiding Bouwmanagement

Studieprogramma deeltijd opleiding Bouwmanagement
Door de inzet van docenten, trainers en sprekers die ervaring hebben op hun vakgebied, word je geïnformeerd en geïnspireerd. Vervolgens integreer je deze informatie door het maken van opdrachten en implementeer je het geheel door in je werkpraktijk de praktijkopdrachten uit te voeren. In het tweede jaar wordt de projectopdracht uitgewerkt en wordt afgesloten met een ‘professioneel interview’. Binnen het programma wordt van je verwacht dat je zelfstandig aan de slag gaat met de aangeboden literatuur, verbanden kunt leggen tussen de verschillende sprekers, trainers en docenten, colleges, workshops en bedrijfsbezoeken.

Studieopbouw Bouwmanagement (BUMI)
De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Bouwkosten en -planning (o.a. begrotingen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses)
  • Uitvoeringstechnieken (o.a. integratie van systemen, constructieve systemen, milieubelasting)
  • Management in de bouw (o.a. managementtechnieken, communicatie, bouwrecht, contractvormen)
  • Informatiemanagement (o.a. bouwinformatie BIM, rapportages, communicatiesystemen)

Dit is een integrale benadering van de reguliere beheersfactoren en bouwfasering. De elementen komen zowel in jaar 1 als in jaar 2 aan bod, waarbij in jaar 2 verdieping wordt aangebracht middels integrale projectopdrachten.

Inschrijven
De student die zich inschrijft voor deze meerjarige opleiding doet dat voor de duur van de gehele meerjarige opleiding, dus voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen. De inschrijving wordt automatisch als ‘Volledig student’ gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande studiejaar), tenzij de student tussentijds zijn inschrijving uiterlijk op 15 juni per aangetekende brief opzegt.
Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de lesgelden zoals die voor het nieuwe studiejaar zijn vastgesteld. Het HTI is gerechtigd aan het begin van elk studiejaar het lesgeld, op basis van de consumentenprijsindex, opnieuw vast te stellen. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Kosten 

Bouwmanagement: € 2.235,- excl. BTW 

  • Kosten
  • € 2.235,00 excl. btw
  • Aantal deelnemers
  • 0 - 100
  • Doelgroep
  • Studenten die in het bezit zijn van een diploma HTI Bouwkunde, diploma hbo Bouwkunde, diploma hbo Civiel, diploma TU Bouwkunde of diploma TU Civiel. Studenten met een gelijkwaardig werk-, denk- en kennisniveau kunnen onder voorwaarden instromen.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons