HTI opleiding Bouwkunde

Studieprogramma HBO opleiding Bouwkunde
Bij Bouwkunde zijn er hoofdvakken en ondersteunende vakken. Daarnaast krijg je een aantal werkopdrachten.

De hoofdvakken zijn bouwkunde, bouwfysica, bouwregelgeving en afwerking gebouwen. In deze vakken doe je examen in mei.

De ondersteunende vakken zijn mechanica, wiskunde, technische installaties, bouwrecht, bestekken en begroten, bouwadministratie en bouwwetgeving, beton- en staalconstructies.

Deze vakken worden getoetst aan het eind van elk studiejaar; het resultaat daarvan telt mee voor je toelating tot het volgende jaar.

Je maakt een aantal werkopdrachten zoals tekeningen, scripties en studievragen. Ook deze resultaten tellen mee voor de overgang naar een volgend jaar. In het laatste jaar doe je, naast eindexamen, met een team een afstudeerproject bouwkunde.


CV / Intakegesprek

Om goed te kunnen adviseren of je in BK0 of BK1 kunt starten ontvangen we graag je CV. Op basis van je CV, en indien nodig een intakegesprek, ontvang je van ons een advies.


Inschrijven
De student die zich inschrijft voor deze meerjarige opleiding doet dat voor de duur van de gehele meerjarige opleiding, dus voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen. De inschrijving wordt automatisch als ‘Volledig student’ gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande studiejaar), tenzij de student tussentijds zijn inschrijving uiterlijk op 15 juni per aangetekende brief opzegt.
Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de lesgelden zoals die voor het nieuwe studiejaar zijn vastgesteld. Het HTI is gerechtigd aan het begin van elk studiejaar het lesgeld, op basis van de consumentenprijsindex, opnieuw vast te stellen. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.


Kosten: 

BK0: €3.850,- excl. BTW 

BK1: €4.300,- excl. BTW 


  • Kosten
  • € 4.300,00 excl. btw
  • Aantal deelnemers
  • 0 - 100
  • Doelgroep
  • Je werkt bij een ontwerpend bureau of uitvoerend bouwbedrijf dat opdrachten krijgt van particulieren, bedrijven of overheidsinstellingen.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons