HTI opleiding Bouwkosten

Studieprogramma HBO opleiding Bouwkosten
De opleiding duurt 2 jaar en is verdeeld in 4 modules. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een afstudeerproject. Je richt een fictief bedrijf op en doorloopt het hele proces van bedrijfspresentatie tot en met de aanbesteding. Je maakt hiervoor de benodigde begrotingen, planningen en je bepaalt materieelinzet, bouwplaats, enz.

De kostendeskundige is ook koopman en onderhandelaar. Hij vraagt offertes bij diverse leveranciers en onderaannemers, beoordeeld deze en maakt keuzes. Risico’s moeten worden gezien en vastgelegd. Uiteindelijk moeten alle partijen in het bouwproces instemmen met de door jouw bepaalde bouwsom. Ook hiervoor leer je diverse technieken.

Niet alleen de bouwsom is belangrijk maar je leert hoe je de te verwachten onderhoudskosten bepaalt en hoe deze beïnvloed kunnen worden.

Inschrijven
De student die zich inschrijft voor deze meerjarige opleiding doet dat voor de duur van de gehele meerjarige opleiding, dus voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen. De inschrijving wordt automatisch als ‘Volledig student’ gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande studiejaar), tenzij de student tussentijds zijn inschrijving uiterlijk op 15 juni per aangetekende brief opzegt.
Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de lesgelden zoals die voor het nieuwe studiejaar zijn vastgesteld. Het HTI is gerechtigd aan het begin van elk studiejaar het lesgeld, op basis van de consumentenprijsindex, opnieuw vast te stellen. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.

Kosten 

Bouwkosten: € 2.235,- excl. BTW 

  • Kosten
  • € 2.235,00 excl. btw
  • Aantal deelnemers
  • 0 - 100
  • Doelgroep
  • Je werkt of je ambieert de functie van bouwkostendeskundige bij een bouwbedrijf, architectenbureau, vastgoedbeheerder, enz. Goed kunnen bepalen van de bouwkosten is in elke fase noodzakelijk. De kostendeskundige HTI is dus een allrounder.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons