HTI opleiding Beton en Staal

Studieprogramma HBO opleiding Beton en Staal
De opleiding Beton- en Staaltechniek duurt twee jaar en je kunt je opleiding afsluiten als Betonconstructeur of Staalconstructeur. Maar let op: je kunt beide opleidingen ook combineren. In beide studiejaren zijn de algemene vakken namelijk hetzelfde, waardoor je met behulp van vrijstellingen beide diploma’s kunt behalen.

Ben je MBO’er dan kun je alvorens de tweejarige studie beton- en staalconstructeur te gaan volgen gebruikmaken van het ‘instapjaar’. Na met een goed resultaat dit jaar te hebben afgerond, kun je beginnen in het eerste jaar Beton- of Staaltechniek.

Constructeursregister
Als je de Beton en Staal opleidingen afrondt verzamel je punten waarmee je je kunt inschrijven in het Constructeursregister. Indien je ofwel Beton, ofwel staal volgt, krijg je 120 punten. Indien je beide volgt, krijg je 150 punten. Deze puntenaantallen zijn als aanvulling op een HBO opleidingen voldoende voor het predicaat Registerconstructeur (RC).

Entreetoets
Omdat per student het kennisniveau op het gebied van Wiskunde en Mechanica verschilt, maakt elke student die zich inschrijft voor de opleiding Beton en Staal, een entreetoets. Met deze toets wordt het kennisniveau op deze vakgebieden inzichtelijk gemaakt. Wanneer je een voldoende score behaalt, en daarmee dus aantoont dat je over de benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van Wiskunde en Mechanica beschikt, krijg je vrijstelling voor het eerste jaar. Je start dan direct in het tweede jaar Beton- of Staalconstructeur. Op het moment dat je een onvoldoende score haalt en dus nog niet over het vereiste basisniveau beschikt, begin je in het eerste jaar. Deelname aan de entreetoets vormt een verplicht onderdeel van de opleiding en de uitslag van deze entreetoets is bindend.

Inschrijven
De student die zich inschrijft voor deze meerjarige opleiding doet dat voor de duur van de gehele meerjarige opleiding, dus voor alle nog te volgen studiejaren, inclusief het afsluitende examen. De inschrijving wordt automatisch als ‘Volledig student’ gecontinueerd (ongeacht het soort inschrijving van het voorafgaande studiejaar), tenzij de student tussentijds zijn inschrijving uiterlijk op 15 juni per aangetekende brief opzegt.
Voor iedere student (nieuw ingeschreven of reeds eerder ingeschreven) gelden steeds de lesgelden zoals die voor het nieuwe studiejaar zijn vastgesteld. Het HTI is gerechtigd aan het begin van elk studiejaar het lesgeld, op basis van de consumentenprijsindex, opnieuw vast te stellen. De kosten voor de studie zijn vrij van btw.


Kosten

BS1: € 4.300,- excl. BTW 

BC2/SC2: € 4.300 excl. BTW 


  • Kosten
  • € 4.300,00 excl. btw
  • Aantal deelnemers
  • 0 - 100
  • Doelgroep
  • Je werkt bij een adviesbureau voor constructies, architectenbureau, constructie- en/of aannemersbedrijf of overheidsinstelling.
Schrijf in Planning

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze medewerkers.

Paul Simons